PODACI

Naziv

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću 

English IRENA Istrian Regional Energetic Agency for Energetic Activities Limited Liability Company (Ltd.) 

Italian IRENA Agenzia Energetica Regionale dell'Istria per attivita energetiche societa a responsabilita limitata (s.r.l.) 

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. 

Nadležni sud

Trgovački sud u Pazinu 

MBS

130036684 

OIB

15317120721 

Sjedište/adresa

Labin (Grad Labin)

Rudarska 1 

Temeljni kapital

250.000,00 kuna  

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću 

Predmet poslovanja

* promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša 

* promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije 

* pružanje usluge tehničke i financijske pomoći projekata energetske efikasnosti i uštede energije u domaćinstvima 

* izrada prijedloga optimiziranja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u objektima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

* poticanje regionalnog gospodarstva na uključivanje i sudjelovanje u razvojnim projektima na energetskom polju 

* organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara, tečajeva i poduka vezanih za energetsku efikasnost, uštedu energije i korištenje obnovljivih izvora energije 

* izrada energetskih statistika i energetskih bilanci područja istarske županije, te područja pojedinog grada/općine s područja Istarske županije 

* planiranje razvoja energetskih sustava područja Istarske županije i područja pojedinog grada/općine s područja lstarske županije (izrada master planova) 

* izrada studija izvedivosti projekata energetske učinkovitosti, te provedba istih 

* tehničko ispitivanje i energetska analiza projekata (energetski audit) 

* suradnja sa sličnim institucijama na državnom i međunarodnom nivou na energetskim razvojnim projektima 

* izrada prijave projekata vezanih za pozive javnih natječaja za sufinanciranje ili dodjele bespovratnih sredstava 

* edukacija vezana za energetsku efikasnost, uštedu energije, korištenje obnovljivih izvora energije i zaštitu okoliša 

* oglašavanje i nakladništvo vezano za energetski sektor i zaštitu okoliša 

* izdavačka i nakladnička djelatnost 

* izrada i upravljanje bazama podataka 

* istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja 

* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 

* tehničko ispitivanje i analiza 

* pružanje usluga promidžbe (reklame i propagande) 

* računalne i srodne djelatnosti 

Osnivači/članovi društva

ISTARSKA ŽUPANIJA, OIB: 90017522601

Pazin, Dršćevka 3

Osobe ovlaštene za zastupanje

VALTER POROPAT, OIB: 55518970069

Marceljani 12

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

 

 

DOKUMENTI

Pravni odnosi

Osnivački akt

Donacije

2013. - 2014. - 2015. - 2016.

Plan poslovanja

Plan poslovanja za 2016.

Plan poslovanja za 2017.

Plan poslovanja za 2017.- Rebalans

Plan Poslovanja za 2018.

Nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Prilozi Pravilnika o jednostavnoj nabavi IRENA

Izjava

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2017.

Revizija plana nabave za 2017. godinu

Odluke donošene u 2016. i 2017. godini

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA - 2015.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA - 2015.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - 2015.

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA - 2016.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA - 2016.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA - 2016.

 

 

NATJEČAJI

IRENA - Istarska regionalna agencija 11. prosinca 2017. objavljuje natječaj za nabavu službenog automobila. Dokumentaciju potrebnu za davanje ponude moguće je preuzeti ovdje:

Nabava - IRENA 2/2017. službeni automobil:

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3