29.03.17. u 09:17

ISGE radionica za nove i postojeće krajnje korisnike u objektima pod upravljanjem Istarske županije

U prostoru Politehnike Pula, u utorak 28. ožujka 2017., održana je edukacijska radionica za primjenu Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) za krajnje korisnike objekata Istarske županije, na kojoj je sudjelovalo 20 predstavnika objekata.

Radionica je organizirana od strane IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije, koja je administrator ISGE-a za sve objekte pod upravljanjem Istarske županije, dok su predavanja vodili predstavnici APN-a (Agencije za promet nekretninama). Polaznici tečaja su djelatnici koji koriste Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE, odnosno unose na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini podatke o potrošnji i eventualnim promjenama na objektu te raditi analize i izvještaje. Educiralo ih se o svrsi i mogućnostima ISGE-a kao i o samom načinu korištenja sustava, te je poseban naglasak bio na novostima u sustavu koje su se počele primjenjivati u 2017. godini.

Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Sustavno gospodarenje energijom u objektima pod upravljanjem Istarske županije podrazumijeva strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima. Stručnjaci zaduženi za gospodarenje energijom u ISGE sustav unose relevantne podatke o objektima za koje su nadležni.

U bazu podataka ISGE-a prvo su se unijeli statički podaci o svakom objektu pod upravljanjem Istarske županije koji uključuju opće, konstrukcijske i energetske karakteristike zgrade, a zatim i dinamički podaci koji uključuju potrošnju energenata na mjesečnoj razini prema dostavljenim računima od dobavljača te potrošnju na tjednoj ili dnevnoj razini prikupljenu direktnim očitanjem potrošnje s brojila. Također, sustav je projektiran na način da u budućnosti može prihvaćati skoro trenutna očitanja potrošnje energije sa objekata gdje su ugrađeni sustavi za daljinsko očitavanje potrošnje energije.

Podaci uneseni u ISGE koriste se za niz izračuna, analiza i kontrola koji omogućavaju razumijevanje kako i na što trošimo energiju i vodu u pojedinoj zgradi, uspoređivanje pojedinih zgrada sa sebi sličnim zgradama, kao i identificiranje neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje. Dio potrebnih analiza i kontrola potrošnje ISGE aplikacija provodi automatizirano te o kritičnim rezultatima (npr. drastično povećanje potrošnje energije ili vode) obavještava nadležne osobe. Ovime sprječavamo pojavljivanje neželjenih i nepotrebnih troškova. Također, na temelju informacija dobivenih kroz provedene analize, stručnjaci odgovorni za gospodarenje energijom identificiraju i provode potrebne mjere povećanja energetske efikasnosti koje u konačnici rezultiraju energetskim i financijskim uštedama u objektima pod upravljanjem Istarske županije. ISGE uvelike olakšava proces sustavnog gospodarenja energijom u  navedenim javnim zgradama jer omogućava jednostavan pristup podacima o potrošnji i troškovima za energiju, lagan grafički i tablični prikaz i ispis podataka i rezultata provedenih analiza, te jednostavniju pripremu podataka potrebnih za izradu lokalnih planova povećanja energetske efikasnosti i pripadajućih izvještaja. Korištenje ISGE-a osigurava i omogućava transparentan prikaz i kontrolu potrošnje energije i s energijom povezanih troškova u svim zgradama Istarske županije.