16.03.17. u 09:40

Akcijski Plan energetske učinkovitosti Grada Pule za period od 2017. do 2019. godine – Devet mjera za uštedu energije i smanjenje emisije CO2

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija, izradila je Akcijski Plan energetske učinkovitosti Grada Pule za period od 2017. do 2019. godine. Cilj plana je utvrđivanje provedbe politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području grada, a sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, dugoročni okvirni cilj uštede energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izračun planiranih ušteda energije, način praćenja izvršenja plana i izvještavanja te način financiranja.

“Mjere kojima se ulaže u energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije prepoznate su kao učinkoviti načini postizanja ciljeva održivog razvoja budući da izravno doprinose smanjenju negativnih učinaka na okoliš, smanjenju emisija CO2, povećanju sigurnosti opskrbe energijom, prekidanju povezanosti između gospodarskog rasta i povećanja potražnje za energijom te povećanju konkurentnosti gospodarstava. Stoga energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije imaju ključnu ulogu u politici razvoja Grada Pule”, pojašnjava se u obrazloženju.

Akcijskim planom dani su strateški ciljevi za racionalizaciju potrošnje i troškova za energiju i emisiju u okoliš. U planu je predloženo devet mjera koje bi svojom provedbom utjecale na uštedu energije i smanjenje CO2 u razdoblju od 2017. do 2019. godine. Najvažnije mjere su energetske sanacije građevina na području Pule, odnosno obnova fasada. Potom modernizacija javne rasvjete te na koncu izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin i kupnja 20 novih auto-busa koje bi taj plin pogonio da bi se zamijenili trošni dizelski autobusi.

Inače, upravo je sektor zgradarstva najveći potrošač energije u Europi, čini gotovo 40 posto ukupne potrošnje energije i 36 posto stakleničkih plinova. Najveći problem su stare zgrade, koje su slabo izolirane i za koje postoji velika potreba za energetskom obnovom, baš kao i u Puli, gdje se također namjerava reagirati i na promet, koji je najznačajniji sektor potrošnje energije, te javnu rasvjetu, koja se u Puli sastoji od 5.285 svjetiljki. U sektoru kućanstva tako se predlažu mjere: obrazovanje građana, sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene, energetski pregledi i certifikati stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, projekt Dolcevita, energetska obnova zgrada i modernizacija javne rasvjete.

U sektoru prometa predlažu se mjere: poticanje korištenja bicikala, izgradnja punionice stlačenog prirodnog plina i kupnja novih autobusa na plin. Osim Grada Pule nositelji bi bili suvlasnici i upravitelji zgrada, Turistička zajednica Pule, Plinara te Pulapromet. Sredstva potrebna za provedbu mjera u dvogodišnjem razdoblju procjenjuju se na 71,1 milijuna kuna, od čega bi 18 milijuna kuna bilo osigurano u gradskom proračunu. Najveći dio predviđenog iznosa odnosio bi se upravo na izgradnju punionice i kupnju autobusa. Mjere će se financirati iz gradskog proračuna, dok bi se ostali dio sredstva osigurao transnacionalnim projektima u kojima sudjeluje Grad Pula, EU fondovima, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, ITU mehanizmom, kreditima Europske banke za obnovu i razvitak te sredstvima Pulaprometa i Plinare.

 

Članak preuzet iz Glasa Istre (Izdanje: 15. ožujak 2017.); Piše: Goran Rojnić; Autori slika: Dejan Štifanić, Sergej Drechsler