19.09.17. u 09:58

Početni sastanak projekta FIRECE

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjelovala je na prvom radnom sastanku projekta FIRECE (Inovativni financijski instrumenti za prijelaz industrije prema niskougljičnim izvorima energije, engl. Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe) u Veneciji od 14. Do 15.09.2017. Projekt FIRECE financira Interreg Central Europe iz ERDF (Europski regionalni razvojni fond, engl. European Regional Development Fund) fonda.

U projekt FIRECE je uključeno devet partnera iz Austrije, Češke, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke i Poljske. Voditelj projekta je Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare iz Italije.

Ukupni budžet projekta FIRECE je 1.872.633,00 EUR, od čega je 182.322,00 EUR predviđeno za IRENA-u. Učešće sufinanciranja iz ERDF fonda iznosi 80 do 85% budžeta, ovisno o zemlji u kojoj se partner nalazi. U slučaju IRENA-e, Interreg Central Europe će osigurati 85% sredstava.

Glavni cilj FIRECE projekta jest povećanje kapaciteta regionalnih operatera pri upravljanju i postizanju energetskih planova, naročito je tu značajno iskorištavanje lokalnih financijskih resursa za poticanje investicija iz gospodarstva u obnovljive izvore energije, posebice malih i srednjih tvrtki.

Fokus projekta je na osnivanju inovativnih financijskih instrumenata (IFI) koji će djelovati kao protuteža, odnosno nadopuna, sredstava dostupnih od strane regionalnih vlasti zaduženih za upravljanje sredstvima EU (oko 180 milijuna eura namijenjenih toj svrsi).

Financijska pomoć prema tržištu obnovljivih izvora energije značajno varira na različitim područjima koja sudjeluju u ovom projektu. FIRECE projektom će se stoga poticati međusobna suradnja i učenje, izmjena iskustava i praksi, te omogućiti usvajanje istih praksi na zahvaćenom području što će ujedno doprinijeti smanjenju nesrazmjera, odnosno ujednačavanje kvalitete sustava na tom području.

Projekt FIRECE trajati će do 30.06.2020.