05.02.18. u 08:56

EU projekt iDEAL financirat će se iz programa međunarodne suradnje Italija-Hrvatska, a voditi će ga IRENA

Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska (engl. Cross Border Cooperation Programme Italy-Croatia) financirati će EU projekt iDEAL (DEcision support for Adaptation pLan), na kojem ulogu glavnog partnera ima IRENA-Istarska Regionalna ENergetska Agencija. Projekt se provodi u periodu od 01.01.2018. do 30.06.2019. godine. Ukupni budžet projekta je 799.191,80 eura, dok IRENA-i pripada 124.079,00 eura, od čega 85% sredstava osigurava fond Interreg Italy-Croatia, a preostalih 15% osigurati će Istarska županija.

U projektu sudjeluju različiti partneri iz regija koje se nalaze uz jadranski bazen. Tako se u timu nalaze četiri talijanska i dva hrvatska partnera. Iz Hrvatske u projektu sudjeluju IRENA kao glavni partner  i Razvojna agencija grada Dubrovnika (DURA), dok susjedna strana okuplja općine Pesaro iz provincija  Misano i Urbino i Misano Adriatico iz provincije Rimini te Regionalni park prirode „Dune costiere da Torre Canne e Torre San Leonardo“ (provincija Brindisi). Sveučilište IUAV iz Venecije, kao jedan od partnera, dati će tehničku podršku projektu.

Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatske (Interreg Italy-Croatia) organizirao je poziv za dostavu projektnih prijedloga (engl. Call for proposals) „STANDARD+“ u svibnju 2017. godine, a kriterije za prijavu zadovoljila su 24 projekta. Od ukupnog broja prijavljenih projekata, financiranje je odobreno za njih 22 (Interreg Italy-Croatia, 2017). Među njima se nalazi i projekt iDEAL, koji zadovoljava četvrtu prioritetnu os programa, a koja se odnosi na sigurnost i otpornost prema klimatskim promjenama (engl. Safety and Resilience).

Cilj projekta iDEAL je poboljšati sustav praćenja klimatskih promjena i planiranje mjera prilagođavanja u obuhvaćenim regijama. Jedan od rezultata ovog projekta je izrada tzv. Plana prilagodbe klimatskim promjenama (engl. Climate Adaptation Plan). Europska Komisija potiče sve zemlje članice na izradu opsežnih planova prilagodbe klimatskim promjenama. Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija će tako biti među prvima u Hrvatskoj koje će implementirati savjete Europske komisije u tom pogledu.

Cilj planova prilagodbe jest istražiti klimatske uvjete određenog geografskog područja, te predložiti mjere prilagodbe budućim klimatskim uvjetima. Plan treba identificirati potencijalne promjene te procijeniti na koji će način takve klimatske promjene utjecati na ljudske aktivnosti, život i prirodu u zadanom geografskom području. Potrebno je istražiti koje mjere su najučinkovitije i kako se prilagoditi promjenama. U cilju donošenja objektivnih i optimalnih odluka glede mjera prilagodbi, sveučilište IUAV iz Venecije (koje je ujedno jedan od partnera) poslužiti će se DSS (engl. Decision Support System) metodologijom kako bi se izdvojilo najracionalnija rješenja od ponuđenih potencijalnih, uzimajući u obzir specifičnosti pojedine regije. Projekt iDEAL je kapitalizacija projekta TERRE u kojem je IRENA sudjelovala od 2012. do 2014. godine, pri čemu je sveučilište koristilo DSS metodologiju za pripremu tehničko-ekonomsko-financijskog plana razvojnih strategija temeljenim na iskorištavanju obnovljivih izvora energije.   

IRENA je već prije početka projekta aktivno počela sudjelovati u njegovoj promociji te je od 30.11. do 01.12.2017. sudjelovala na susretu „Kapitalizacijske mreže o klimatskim promjenama i rizicima (engl. Capitalisation Network on Climate Change and Risks)“, održanom u Veneciji. Susret je organizirao Interact Europe, te je IRENA pozvana prezentirati projekt iDEAL i podjelu svojih iskustava o korištenju Interreg fondova.

Literatura:

European Commission (2018) EU Adaptation Strategy. Dostupno na: https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-1 (Posjećeno: 2. veljače 2018)

Interact (2017) Meeting of thematic network on Climate Change and Risks. Dostupno na: www.interact-eu.net (Posijećeno: 2. veljače 2018.)

Interreg Italy-Croatia (2017) Results for the first call for „Standard+“ projects. Dostupno na: www.italy-croatia.eu/content/results-1st-call (Posjećeno: siječanj 2018)

Interreg Italy-Croatia (2018) Thematic priorities. Dostupno na: www.italy-croatia.eu/thematic-priorities (Posjećeno: siječanj 2018)