05.10.18. u 10:04

Održan partnerski sastanak projekta IDEAL u Dubrovniku

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija je 03.10. i 04.10. u Hotelu Rixos Libertas u Dubrovniku sudjelovala na događaju "Digitalno planiranje i upravljanje rizicima klimatskih promjena u sklopu projekta 'iDEAL - DEcision support for Adaptation pLan' (projekt programa Interreg V-A Italy - Croatia) na kojem je IRENA glavni partner.

 

Kako je cilj projekta iDEAL poboljšati sustav praćenja klimatskih promjena i planiranje mjera prilagođavanja u obuhvaćenim regijama, na sastanku je prvo predstavljen projekt, nakon čega se prezentiralo o adaptaciji klimatskih promjena, digitalnoj transformaciji i 'pametnim gradovima', inteligentnom sistemu video nadzora, praćenja i ranog detektiranja šumskih požara te ostalim temama vezanih uz navedenu tematiku.

 

Na sastanku su sudjelovali gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, direktorica DURA-e Ana Marija Pilato, a prezentirali su Nikola Petrić (IRENA), Branka Pivčević Novak (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Senad Kulenović (Digital nomad), Valter Kožul (Institut za more i priobalje), Damjan Škornjak (OiV), Aleksandar Major (Istarska županija - Upravni odjel za gospodarstvo), te Hrvatske Vode, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Sveučilište IUAV iz Venecije.