17.01.19. u 10:26

Kreće realizacija optimizacije termotehničkog sustava Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet!

Cilj EU projekta HAPPEN koji IRENA- Istarska Regionalna Energetska Agencija provodi u suradnji s partnerima, u sklopu programa HORIZON2020, je potaknuti cjelovitu energetsku obnovu zgrada uzimajući u obzir specifičnosti mediteranskog područja.

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je u sklopu EU projekta HAPPEN, koji se financira putem programa HORIZON2020 tijekom listopada prošle godine raspisala Javni poziv na kojem je Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet odabran kao lokacija za testiranje potencijala korištenja plitke geotermalne energije u  svrhu optimizacije termotehničkog sustava vrtića.

Rekonstrukcija sustava grijanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ izvedena je 2015. godine uz financijsku pomoć programa IPA Adriatic projekta Alterenergy. Energent je djelomično zamijenjen obnovljivim lokalnim izvorom- geotermalnom energijom. Geotermalna energija pokriva dio potreba vrtića za toplinskom energijom dok se ostatak dobiva korištenjem električne energije, kako one potrebne za funkcioniranje dizalice topline tako i one koju koriste ugrađeni elektrogrijači.

Sustav grijanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet utemeljen je na geotermalnoj dizalici topline toplinskog učinka 100 KW koja za primarni krug koristi podzemne spremnike vode. Na nedavno održanom koordinacijskom sastanku s predstavnicima Grada Buzeta, Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet te projektantima i izvođačima dogovoreni su naredni koraci.

Kako bi se povećao udio geotermalne energije, napraviti će se paralelni primarni krug izradom istražnog i eksploatacijskog bušotinskog polja. Zbog prostornog ograničenja parcele na kojoj je vrtić smješten krenulo se u testiranje toplinskog učinka bušotina različitih dubina s različitim modelima izmjenjivača. Ideja je da se nakon izvršene TRT analize, a sve u svrhu optimizacije termotehničkog sustava, izradi i izvede projekt povezivanja bušotina u geotermalno polje ukupnog kapaciteta od minimalno 45 kW koje bi se tada povezalo s postojećom strojarnicom. Predviđa se da bi primarni krug tada bio kapaciteta 80 kW čime bi se zadovoljile potrebe vrtića.