11.06.19. u 11:34

Održan šesti partnerski sastanak projekta ENERJ

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je od 03. do 06. lipnja sudjelovala na šestom partnerskom sastanku projekta ENERJ - Joint Actions for Energy Efficiency u sklopu Interreg Mediterranean programa koji se održao u Nikosiji na Cipru. Organizator sastanka bila je agencija Cyprus Energy Agency (CEA), koja u projektu sudjeluje kao projektni partner. Sastanak je poslužio kao provjera dosadašnjeg stanja projekta i projektnih aktivnosti te je razrađen plan finaliziranja projekta, koji završava u desetom mjesecu ove godine.

 

U sklopu sastanka govorilo se o statusu i mogućnostima web platforme projekta koja je još u fazi implementacije, o aktivnostima i rokovima vezanima za radne pakete projekta, o aktivnostima vezane uz fokus grupe i treninge svakog partnera, te se nakon toga prešlo na prezentiranje lokalnih zajedničkih akcija svakog partnera. Drugi dan projekta diskutiralo se o preostalim obavezama komunikacijskih aktivnosti (lokalne konferencije, sadržaj na web stranicama…) i aktivnosti transfera znanja koje se moraju odraditi do kraja projekta, o odabiru metodologije i kriterija usporedbe lokalnih zajedničkih akcija svih partnerskih zemalja, o evaluacijskom alatu koji je nastao kao rezultat ENERJ projekta, te na kraju definiranje rokova i organizacija finalne konferencije koja će se održati u Solunu u rujnu.