01.07.19. u 11:11

Održana završna konferencija projekta SUPPORT „Sustavni pristup racionalizaciji potrošnje energije u zaštićenim zgradama“

Konferencija je organizirana u okviru provedbe projekta SUPPORT „Support Local Governments in Low Carbon Strategies“, u okviru programa Interreg Europe kojemu je glavni cilj da poboljšanjem koordinacije instrumenata energetske politike i promoviranjem učinkovitijeg korištenja mogućnosti financiranja pomaže jedinicama lokalne samouprave u implementaciji održivih modela upravljanja energijom. U projektu sudjeluje 11 partnera iz 9 EU država. Istarska Županija sudjeluje kao projektni partner dok Istarska Regionalna Energetska Agencija IRENA ima ulogu glavnog partnera.

U organizaciji Istarske županije organizirana je stoga završna dvodnevna konferencija projekta na temu “Sustavni pristup racionalizaciji potrošnje energije u zaštićenim zgradama”. Konferencija se održala u Labinu 27. i 28. lipnja u prostorijama gradske knjižnice. Cilj konferencije bio je predstaviti mjere iz Akcijskog plana projekta SUPPORT, prije svega mjere koje su fokusirane na poticanje energetske obnove javnih zgrada, posebice onih koje imaju status kulturne baštine naglasila je u uvodnom izlaganju Elena Božac Čujić v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije.

 

Nakon uvodnog dijela uslijedila su izlaganja predavača. Pročelnica konzervatorskog odjela u Puli Lorella Limoncin Toth održala je prezentaciju na temu “Problemi energetske obnove kulturne baštine u Istarskoj županiji”. U prezentaciji su istaknute glavne prepreke za obnovu kulture baštine kao i moguća rješenja za energetsku obnovu zaštićenih zgrada. Uslijedila je prezentacija primjera dobre prakse pod temom „Sustavni pristup procesu energetske obnove kulturne baštine“ koju je predstavio gdin. Dražen Boić iz tvrtke Arhinatura.

 

U sklopu konferencije održao se i 3. laboratorij plave energije (BEL) Interreg Mediterranean projekta MAESTRALE sa ciljem predstavljanja i moguće integracije pojedinih oblika korištenja plave energije u proces obnove zaštićenih zgrada.

 

Marija Macenić sa Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirala je potencijal korištenja plitke geotermalne energije u priobalnom dijelu RH na primjeru bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim.dr. Martin Horvat u Rovinju dok se Dalibor Jovanović iz IRENA-e osvrnuo na rezultate istraživanja o mogućnostima korištenja plave energije u Istarskoj županiji. Posebno zanimanje prisutnih pobudila je prezentacija Alena Načinovića iz HEP – Proizvodnje „Integracija plave energije u TE Plomin“ gdje su predstavljeni projekti koji se razvijaju u svrhu dodatnog iskorištenja potencijala morske vode koja se trenutno koristi za potrebe hlađenja parnog ciklusa termoelektrane. Iva Bertović i Luka Boban sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu predstavili su Interreg Adrion projekt SEADRION. Nakon uvodnog dijela i prezentacije potencijala iskorištavanja morske vode u sustavima dizalica topline predstavljene su aktivnosti projekta sa posebnim fokusom na pilot aktivnosti puštanja u rad dizalica topline na lokacijama u Dubrovniku i Crikvenici. Završnu prezentaciju u okviru BEL-a održao je Nikola Petrić iz IRENA-e sa temom „Uvod u Hub plave energije EU projekta COASTENERGY“ u kojemu IRENA-a sudjeluje kao vodeći partner. Projekt COASTENERGY bavi se analizom, procjenom i promocijom energetskog potencijala i infrastrukture u lukama i obalnim urbanim područjima na Mediteranu kako bi se poduzećima, organizacijama i ostalim zainteresiranim stranama olakšalo poslovno ulaganje, koje će primarno biti fokusirano na termalnu energiju i energiju morskih valova.

 

Nakon 3. laboratorija plave energije (BEL) konferencija se nastavila predstavljanjem projekta SAVE@WORK kao primjera dobre prakse koji će se u narednom periodu kao pilot aktivnost u sklopu projekta SUPPORT provoditi i na području Istarske županije kao zajednička aktivnost IRENA-e i Istarske županije. SAVE@WORK ima za cilj ostvariti uštedu energije kroz utjecaj na promjene u navikama korisnika javnih zgrada koje će biti izabrane za sudjelovanje u pilot aktivnosti. Projekt ima i natjecateljski karakter između sudionika te se na taj način motiviraju korisnici za ostvarivanje što boljih rezultata tj. ostvarivanja što boljih ušteda energije.

 

Prvi dan konferencije zaključen je otvorenom raspravom na temu „ Optimalna rješenja referentnih zgrada u području Mediterana“ koja ja organizirana u sklopu EU projekta HAPPEN. Aktivnom raspravom prisutnih sudionika detektirani su glavni problemi u području energetske obnove kao i potreba za snažnijim planiranjem budućih akcija a sve u cilju cjelovite energetske obnove kao preduvjeta za ostvarenje ciljeva akcijskih planova.

 

Drugi dan bio je posvećen financijskim instrumentima za financiranje energetskih i klimatskih planova, te potporama Istarske županije za konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva. Doris Pajković iz IRENA-e u svom izlaganju predstavila je financijske instrumente kao novi način korištenja sredstava fondova EU te je posebno naglasila kako su financijski instrumenti usmjereni na uočene tržišne nedostatke tj. u područja gdje poslovne banke nisu spremne davati zajmove ili gdje privatni sektor nije spreman ili nema mogućnosti za ulaganje. Andrea Poldrugovac iz IRENA-e predstavio je projekt FIRECE u kojemu IRENA sudjeluje kao projektni partner te koji ima za cilj putem inovativnih financijskih instrumenata potaknuti investicije malog i srednjeg poduzetništva u energetski efikasne i obnovljive izvore energije. Cinzia Zubin iz HBOR-a u svom se izlaganju osvrnula na dostupne mjere financiranja mjera energetskih i klimatskih planova sa posebnim fokusom na ESIF kredite kao i na novi financijski instrument- NCFF krediti za financiranje prirodnog kapitala, koji će omogućiti povoljno financiranje projekata očuvanja i održivog korištenja prirodnih resursa kao i prilagodbe klimatskim promjenama uz korištenje prirodnih rješenja (zelena i plava infrastruktura). Završnu prezentaciju drugoga dana i cjelokupne konferencije održao je Aleksandar Major iz Istarske županije na temu „ Potpore Istarske županije za konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva“.