21.03.18. u 11:08

Održani treći sastanak i drugi transnacionalni seminar projekta SUPPORT

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je od 13. do 16. ožujka sudjelovala na trećem partnerskom sastanku Interreg Europe projekta SUPPORT koji je organiziran u Sevilli. U istom terminu i u sklopu istog projekta organiziran je trodnevni transnacionalni seminar koji se bavio pitanjima zelene javne nabave, ESCO-a i korištenja europskih fondova za financiranje projekata energetske obnove javnih zgrada. Organizator sastanka i transnacionalnog seminara bio je F.A.M.P., jedan od partnera projekta SUPPORT u kojem IRENA ima ulogu glavnog partnera.

Transnacionalni seminar koji je organiziran kao intenzivna trodnevna radionica s brojnim fokus grupama, okupio je više od 60 sudionika iz devet europskih država. Među brojnim prezentacijama poseban interes pobudila je prezentacija Interreg Europe projekta Finerpol u kojoj je prikazan planirani zaokret u modelu financiranja energetske obnove javnih zgrada u periodu od 2021. do 2027. godine. Četvrti sastanak projekta SUPPORT i treći transnacionalni seminar organizirati će se u listopadu 2018. Gradu Alba Iulia (Rumunjska).