23.06.20. u 09:34

Održan web sastanak projekta Joint_SECAP

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjelovala je u četvrtak 18.06.2020. na web sastanku projekta Joint_SECAP (Interreg Italija - Hrvatska) sa ostalim partnerima projekta. Virtualni sastanak održan je umjesto fizičkog koji je trebao biti organiziran u Italiji prošli mjesec. Na sastanku se prvenstveno raspravljalo o koordinaciji aktivnosti i budžeta vezanih uz menadžment projekta, komunikacijske aktivnosti, definiranje i implementaciju web platforme i zajedničkih akcija adaptacijskih planova klimatskih promjena. Partneri zaduženi za projektne aktivnosti prezentirali su trenutno stanje aktivnosti i plan daljnjeg razvoja, nakon čega su se dogovorili i novi rokovi za određene aktivnosti projekta. Slijedeći sastanak predviđen je u listopadu, a o formi sastanka raspravljat će se mjesec dana prije ovisno o razvoju situacije sa COVID-19 virusom.