Bernard Gobbo, ovlašteni ing. elektrotehnike

Djelatnost tvrtke:

Projektiranje, inženjering i konzalting

Opis djelatnosti:

projektiranje, nadzor i konzalting u elektrotehnici

Adresa tvrtke:

Kapelica 99A, Labin

Web site tvrtke:

Ime kontakt osobe:

Bernard

Prezime kontakt osobe:

Gobbo

Telefon/fax/mobitel:

E-mail:

bgobbo.biz@gmail.com

Reference:

dugogodišnje iskustvo u distribuciji električne energije u industriji, zgradarstvu i razdjelnim mrežama (SN/NN)
projektiranje razdjelnih trafostanica (SN/NN) prema potrebama privatnih/javnih investitora
izrada projekata fotonaponskih sustava i javne rasvjete

Dokument referenci:

Promo poruka:

Lokacija tvrtkeProjekt je sufinanciran od strane Europske unije, Instrumentom za pretpristupnu pomoć.Ova web aplikacija je izrađena uz financijsku pomoć programa IPA Adriatic prekogranične suradnje. Sadržaj aplikacije je u isključivoj odgovornosti IRENA-e i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati da odražava stajalište IPA Adriatic prekogranične suradnje.