Na konferenciji Energetski dan 2024. predstavljena uloga plave energije u energetskoj tranziciji Istarske županije

Na konferenciji Energetski dan 2024. predstavljena uloga plave energije u energetskoj tranziciji Istarske županije

Energetska tranzicija bila je središnja tema konferencije „Energetski dan 2024.“, održanoj  1. ožujka 2024. u Guvernerovoj palači u Rijeci, u organizaciji  Regionalne energetske agencije Kvarner i Primorsko-goranske županije. Predstavljeni su brojni projekti i inicijative kojima se nastoji unaprijediti energetska učinkovitost te ubrzati prelazak na čiste oblike energije.

Između ostalih, sudionici konferencije bili su i predstavnici energetskih agencija iz Hrvatske, koji su predstavili svoje tekuće i buduće projekte. IRENA je tom prilikom predstavila značaj plave energije u energetskoj tranziciji Istarske županije. Naime, IRENA je s istraživanjem potencijala plave energije krenula još davne 2016. godine, kada je u sklopu projekta MAESTRALE pokrenuto istraživanje u četiri smjera plavih potencijala: energije valova, energije plime i oseke, energije vjetra i energije morskih struja. Obzirom na tadašnji stupanj razvoja tehnologije, ubrzo se zbog financijske neisplativosti odustalo od daljnjeg razvoja ovakvih projekata. Istovremeno, zbog velikog broja zaštićenih objekata na području Istarske županije, koji su pod konzervatorskom zaštitom, ukazala se potreba za energetskom obnovom koja će udovoljiti strogim konzervatorskim zahtjevima. Fokus je stoga stavljen na iskorištavanje toplinske energije mora.

Prilikom izlaganja IRENA je predstavila slučaj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj, za koju 2017. godine dobiva zadatak da koordinira energetsku obnovu kompleksa. Obzirom da je bolnica smještena u kompleksu zgrada izgrađenom u 19. st., a cijeli kompleks zajedno s parkom koji ga okružuje zaštićen kao kulturno dobro velikog značaja, bilo je nužno predložiti rješenje za dobivanje suglasnosti nadležnog konzervatorskog odjela.  Uzevši u obzir da centralni sustav grijanja kao energent koristi mazut te dodatno, da su sve zgrade kompleksa spojene podzemnim toplovodom na zajedničku strojarnicu koja ima veliku duljinu i da je konstrukcija zastarjela, čime se generiraju značajni gubitci energije, tehnička dokumentacija predvidjela je zamjenu sustava grijanja u dvije zgrade bolničkog kompleksa korištenjem dizalice topline i morske vode kao osnovnog energenta. Radovi su pokrenuti 2023., a njihova se finalizacija očekuje do kraja travnja ove godine.

U nastavnom dijelu izlaganja predstavljeni su izazovi u planiranju korištenja energije vjetra na moru. Daljnjim razvojem tehnologije energija vjetra postaje financijski isplativija i na nižim brzinama vjetra. Dodatno uz promjene tržišnih i političkih kretanja, zelenu agendu, najavu gašenja TE Plomina 2 2033. godine te nužnost diverzifikacije obnovljivih izvora energije, Istarska županija priprema energetsku strategiju kojom na svojem području planira kapacitet 400 MW fotonaponskih sustava i 500MW snage pučinskih vjetroelektrane. Stoga, IRENA kroz COOPwind inicijativu, financiranu od strane Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. – 2021., osigurava bespovratna sredstva za izradu smjernica kojima će se definirati uključiv razvoj proizvodnje električne energije posredstvom vjetroelektrana na moru za područje Istarske županije. U sklopu izlaganja predstavljeni su početni koraci i sama svrha smjernica te dana najava javnog predstavljanja istih.

Galerija fotografija