"Djeca - naš zalog za održivu budućnost"- vrtić sa solarnim kolektorima

Na inicijativu IRENA-e postavljeni su solarni kolektori za toplu potrošnu vodu na krovu dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" u Labinu. Projektnu dokumentaciju financirao je grad Labin, a investiciju postavljanja solarnih kolektora u visini od 185.600,00 kn u cijelosti je osigurala tvrtka RWE Hrvatska, članica Hrvatsko Njemačke gospodarske i trgovinske komore.

Postavljeni solarni kolektori pridonose većoj energetskoj učinkovitosti u prostorijama vrtića. Energijom dobivenom iz kolektora vrtić može osigurati 57% potrošne tople vode, a ujedno uštedjeti gotovo 1.500 litara lož ulja i smanjiti emisiju CO2 za 4,4 tone na godišnjoj razini (podaci iz projekta).