E-RESPLAN - Innovative Educational Tools for Energy Planning

U E-RESPLAN projektu sudjeluju šest partnera iz šest zemalja; dvije energetske agencije (IRENA- Istarska regionalna Energetska Agencija i MIEMA - Malta Intelligent Enegy Agency) i četiri sveučilišta (Sveučilište Maribor, Sveučilište Roma Tre iz Rima, Sveučilite Pablo Olavide iz Sevilje i Sveučilište Algarve iz Fara). Projekt je financiran od strane ERASMUS+ programa.

Projekt nastoji unaprijediti programe visokog obrazovanja, s naglaskom na obnovljive izvore energije (OIE)  i prostorno planiranje. Urbano i energetsko planiranje često nisu dobro usklađeni sa razvojem novih tehnologija OIE, dok stručnjaci za razvoj obnovljivih izvora energije nemaju dovoljno znanja za pravilno korištenje novih energetske tehnologija u urbanim sredinama  i ekološki važnim krajolicima. Štoviše, brz tehnološki razvoj u području obnovljivih izvora energije otežava integraciju planiranja obnovljivih izvora energije u sveučilišnim nastavnim planovima i programima. Integracija različitih disciplina u pogledu razvoja obnovljivih izvora energije i prostornog planiranja je sve traženija na  EU, nacionalnoj i lokalnoj razini (vidi npr. iskustva iz  SEAP-a). Ove discipline, sada teoretski odvojene, treba spojiti u zajednički okvir u cilju definiranja učinkovitih i održivih strategija. Stoga, E-RESPLAN radi na dvije razine: bavi se integriranim energetskim planiranjem i predlaže obrazovne alate za olakšavanje procesa razvoja energetskih planova.

Opći cilj projekta je ojačati interdisciplinarne vještine osoblja visokih učilišta, studenata i mladih profesionalaca vezanog uz  integrirano energetsko planiranje, u suradnji s visokoškolskih ustanova i  lokalnih energetskih agencija, kroz nove pristupe i tehnike učenja i poučavanja, uključujući korištenje ConceptMapa, ICT i cloud alata, kako bi prenio holistički pristup energetskom planiranju, potaknuo razmjenu znanja i korištenjem alate za obuku u području prostornog planiranja, razvoja obnovljivih izvora energije, očuvanju  krajolika i okoliša.

Glavne aktivnosti:

  • realiziranje, testiranje i širenje novog obrazovnog alata zvanog energetski Cmap, koji je OER za znanstvene i obrazovne svrhe, koji omogućava kontinuirano ažuriranje sadržaja i poticanje interakcije između učenika i nastavnika
  • iskorištavanje kreativnog alata za učenju, kao CMaps oblaka za rad na daljinu, u cilju širenja inovativnih nastavnih sadržaja;
  • uspostavljanje mreže između sveučilišta  i energetskih agencija u cilju poboljšanja kompetencija u području razvoja obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i prostornog uređenja, u skladu. ciljevima Europske Unije do 2020.;
  • povezivanje energetskih planera, akademika i poduzeća koja rade na razvoju obnovljivih izvora energije.

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta.