ENERJ - Joint Actions for Energy Efficiency

IRENA provođenjem projekta ENERJ nastavlja s implementacijom projekata programa Interreg MED.

Projekt ENERJ namjerava unaprijediti i poboljšati koordinaciju i provođenje SEAP-a i drugih energetskih planova u cilju postizanja EU i nacionalnih ciljeva u području energetske učinkovitosti u javnim zgradama. Projekt će razvijati orijentirane metodologije koje će težiti povećanju suradnje među tijelima javne vlasti. Kroz razmjenu alata, podataka iz SEAP-a i dobrih praksi na lokalnoj i transnacionalnoj razini, projekt će ciljati na smanjenje provedbenih problema i poticanje učinkovitog gospodarenja energijom u javnim zgradama. ENERJ će promovirati strategije i instrumente za podršku javnim ustanovama u optimizaciji procesa planiranja održivih mjera energetskih politika  i pronalaženju raspoloživih mogućnosti financiranja. Metodologija projekta temelji se na lokalnoj i transnacionalnoj suradnji koja će omogućiti planiranje velikih energetskih projekata.

Ciljevi projekta su:
1) Povećanje broja provedenih EE akcija i planova realiziranih na lokalnoj i/ili regionalnoj razini: ENERJ će nastojati povećati i poboljšati učinkovitost mjera EE u javnim zgradama promovirajući suradnju te inovativan i tehnološki orijentirani pristup u definiranju i implementaciji energetskih projekata.
2) Utjecati na smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kroz provođenje zajedničkih aktivnosti: cilj se želi postići kroz pronalaske isplativih strukturnih intervencija koje su u stanju obuhvatiti šire geografsko područje (gradska četvrt /područje SEAP-a) te aktivnije uključivanje građana i lokalnih tvrtki.
3) Omogućiti javnim upravama učinkovitiju provedbu instrumenata i poboljšanje pristupa mogućnostima financiranja kroz javno-privatna ulaganja: cilj ENERJ projekta je poboljšanje učinkovitosti provođenja instrumenta energetskog planiranja (npr. nacionalnih energetskih planova i SEAP-ova) proučavanjem i promicanjem novih financijskih mehanizama (EPC, zeleno oporezivanje, javno-privatna zajednička ulaganja, itd.) za mjere energetske učinkovitosti u javnim zgradama.

U projektu sudjeluje 11 partnera iz 8 EU i jedne IPA države.

Glavni partner: DEVELOPMENTAGENCY OF EASTERN THESSALONIKI"™S LOCAL AUTHORITIES

Partneri u projektu: Andalusian Federation of Towns and Provinces,  IRENA, CYPRUS ENERGY AGENCY, Gozo Development Agency, Metropolitan City of Capital Rome, Goriška local energy agency, Ministry of Energy and Industry (Albania) Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo, Climate Alliance Italy, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projekt koji je s implementacijom počeo u 11. mjesecu 2016. godine provoditi će se do 10. mjeseca 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg MED je 2.087.645,00 €, a budžet IRENA-e iznosi 155.700,00 €.

Više informacija moguće je pronaći na web stranici projekta:

https://enerj.interreg-med.eu

Project is co-financed by the European Regional development Fund