Projekt TERRE (TERritory, eneRgy & Employment), tj. Teritorij, Energija i Zapošljavanje namjerava eksperimentirati i pokazati da planiranim i integriranim iskorištavanjem endogenih resursa za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (iz različitih izvora kao što su bio-mase, sunce, voda, vjetar) možemo postaviti učinkovit model za samodostatan i održiv lokalni razvoj područja, baziran na temelju JPP između javnih institucija, privatnih poduzetnika i lokalnih zajednica, kako bi se ostvarili prihodi i mogućnosti zapošljavanja u manje razvijenim ili marginalnim zona, čime bi se krojio put ka rastu i razvoju temeljem pravilno korištenih lokalnih resursa.

Projekt TERRE će pokušati utvrditi dugotrajne pozitivne učinke na lokalne energetske politike kojima se mogu prevladati ideološke prepreke ulaganja u energetska postrojenja u civilnom društvu i kojima će se uvjeriti donositelje političkih odluka o usvajanjem modela i obrazaca za ulaganje u obnovljive izvore energije na temelju multi-sektorskog pristupa, koji se zalaže za zaštitu okoliša i promociju društvenih inputa, poput pravedne raspodjele resursa i promicanje zapošljavanja. Na temelju iskorištavanjem prirodnih resursa za proizvodnju energije želi se doprinijeti pozitivnim učincima na zapošljavanje u depresivnim, neproduktivnim ili depopulacijskim područjima.

Partnerstvo projekta TERRE uključuje uravnoteženu kombinaciju lokalnih vlasti, energetskih i razvojnih agencija, sveučilišta i trgovinske komore, raspoređenih u 9 različitih zemalja: Italija, Austrija, Mađarska, Bugarska, Slovenija, Rumunjska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, te Albanija. TERRE uključuje 13 SEE područja koja imaju slična svojstva, a time i zajedničke izazove: urbanu polarizaciju s posljedičnim rizikom od depopulacije rubnih zona (obično ruralnog, brdovitog i planinskog kraja) i rizik od smanjenja produktivnosti usjeva. S obzirom na dostupnost prirodnih resursa, sva navedena područja imaju visok potencijal za lokalni razvoj na temelju ulaganja u obnovljive izvore energije. Projekt TERRE želi olakšati donošenje održivih modela javno-privatnog partnerstva u sektoru obnovljivih izvora energije, naravno uzimajući u obzir zaštitu okoliša i prirodni krajolik.

Više informacija: