Lokalni izbori 2021.

Na dan održavanja dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda i na dan održavanja prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina u nedjelju, 3. listopada 2021. godine, službenici Matičnih ureda u Istarskoj županiji na dolje navedenim lokacijama raditi će od 7:00 sati do 19:00 sati radi izdavanja potvrda za glasovanje. Naime, sukladno članku 57. stavku 1. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12, 105/15, 98/19) hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan održavanja navedenih izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom nadležnog upravnog tijela koje vodi registar birača.

 

Rješenje o zaključivanju popisa birača


Obavijest o organiziranom dežurstvu službenika Matičnog ureda Labin, Matičnog ureda Poreč, Matičnog ureda Pula, Matičnog ureda Rovinj i Matičnog ureda Pazin

Dana 22. rujna 2021. u 24:00 sata zatvara se registar birača te se svi zahtjevi za upis, dopunu, ispravak podataka, upis/promjenu nacionalnosti u registru birača mogu podnositi do tada. 
Shodno prethodno navedenom, radi potrebe podnošenja zahtjeva za upis, dopunu, ispravak podataka, upis/promjenu nacionalnosti, u svezi održavanja dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda i prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina,  lokalni službenici Matičnog ureda Labin, Matičnog ureda Poreč, Matičnog ureda Pula, Matičnog ureda Rovinj i Matičnog ureda Pazin, raditi će dana 22. rujna 2021. godine do 24:00 sata.

Kontakt podaci ovlaštenih službenika za rad u registru birača koji će dana 22. rujna 2021. raditi do 24.00 sata su;


Obavijest o organiziranom dežurstvu službenica Matičnog ureda Pazin 

(PRIJEVREMNI IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA)

Dana 16. rujna 2021. godine ovlaštene službenice za rad u registru birača Matičnog ureda Pazin, raditi će do 24.00 sata a sve sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20) u svezi sa člankom 6. Zakona o registru birača ( “Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19 ).
Naime, prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pazina moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju prijevremenih izbora, dakle do 16. rujna 2021. do 24:00 sata.
Zbog prethodno navedenog službenice Matičnog ureda Pazin raditi će dana 16. rujna 2021. do 24:00 sata.

Kontakt podaci ovlaštene službenice za rad u registru birača koja će dana 16. rujna 2021. raditi do 24.00 sata je;Kontakt podaci ovlaštenih službenika za rad u registru birača 


Obavijest o organiziranom dežurstvu službenika Matičnog ureda Labin, Matičnog ureda Poreč, Matičnog ureda Pula i Matičnog ureda Rovinj

(DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA)

Dana 7. rujna 2021. godine ovlašteni službenici za rad u registru birača Matičnog ureda Labin, Matičnog ureda Poreč, Matičnog ureda Pula i Matičnog ureda Rovinj, raditi će do 24.00 sata a sve sukladno članku 107. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20) u svezi sa člankom 6. Zakona o registru birača ( “Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19 ).
Naime, prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 07. rujna 2021. do 24:00 sata. Zbog prethodno navedenog svi gore navedeni Matični uredi raditi će dana 07. rujna 2021. do 24:00 sata.

Kontakt podaci ovlaštenih službenika za rad u registru birača koji će dana 7. rujna 2021. raditi do 24.00 sata su;

 

Dopunski izbori

PRIJEVREMNI IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina, Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-04/297, Urbroj: 50301-21/06-21-3 od dana 26. kolovoza 2021 godine, raspisani su gore navedeni izbori i to za nedjelju, dana 3. listopada 2021 godine.
Predmetna Odluka stupa na snagu 2. rujna 2021. godine.

 

DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda:

 

 


Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine je donijela gore priloženu odluku te će se:

IZBORI ODRŽATI U NEDJELJU 3. LISTOPADA 2021. i to za:

  • Gradsko vijeće Grada Pule-Pola - 1 predstavnik srpske nacionalne manjine
  • Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno - 1 predstavnik talijanske nacionalne manjine
  • Općinsko vijeće Općine Svete Nedelje - 1 predstavnik bošnjačke nacionalne manjine
  • Općinsko vijeće Općine Višnjan-Visignano - 1 predstavnik talijanske nacionalne manjine
  • Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera - 1 predstavnik talijanske nacionalne manjine

Poziv pripadnicima nacionalnih manjina

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, koji će napuniti 18 godina do dana održavanja dopunskih izbora, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti a svi zahtjevi za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača ( dostupni pri dnu ove stranice) mogu se podnijeti do srijede 22. rujna 2021. godine do 24:00 sata.

Radno vrijeme Matičnih ureda za rad sa strankama s obzirom na jedinicu lokalne samouprave u kojoj će se održati dopunski izbori kao i kontakt podaci nadležnih lokalnih službenika istih dolje su navedeni.

Konačno izvješće o troškovima lokalnih izbora

 

Odluke Županijskog izbornog povjerenstva Istarske županije o pravu i visini naknade troškova izborne promidžbe izbornim sudionicima u lokalnim izborima

 

Izvješće o visini troškova izbora


Rezultati izbora po biračkim mjestima nakon provedenog 2. kruga izbora i nakon korekcija obavljenih temeljem prigovora (objavljeno 15.06.2021. 15:03)

 

Konačni rezultati izbora za župana Istarske županije (objavljeno 10.06.2021. 11:14)

 

Rezultati izbora za župana Istarske županije (objavljeno 31.05.2021. 8:07)

 

Konačni rezultati izbora

 

Obavijest (24.svibnja 2021. 11:33)

Na dan održavanja drugog kruga lokalnih izbora u nedjelju, 30.05.2021 godine, službenici Matičnih ureda u Istarskoj županiji na dolje navedenim lokacijama raditi će od 7:00 sati do 19:00 sati radi izdavanja potvrda za glasovanje. Naime, sukladno članku 57. stavku 1. Zakona o registru birača ( „Narodne novine“ broj 144/12, 105/15, 98/19 )  hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan održavanja drugog kruga lokalnih izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom nadležnog upravnog tijela koje vodi registar birača.

 

Obavijest (18.svibnja 2021. 14:19)

Odlukom Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marčana, KLASA: 013-01/21-01/02, URBROJ: 2168/05-01-21-17 od dana 16.05.2021. ponovljeno je glasovanje za izbor načelnika Općine Marčana za biračko mjesto 008 Loborika i to za dan 23. svibanj 2021 godine, nedjelja.
Službenici Matičnog ureda Pula će dana 23. svibnja 2021. raditi od 7:00-19:00 sati radi izdavanja potvrda za glasovanje sukladno članku 57. stavku 1. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12, 105/15, 98/19).

 

Rezultati izbora po biračkim mjestima:

 

Rezultati izbora

 


 

Na dan održavanja lokalnih izbora, 16.05.2021 godine, službenici Matičnih ureda u Istarskoj županiji na dolje navedenim lokacijama raditi će od 7:00 sati do 19:00 sati radi izdavanja potvrdi za glasovanje. Naime, sukladno članku 57. stavku 1. Zakona o registru birača ( „Narodne novine“ broj 144/12, 105/15, 98/19 )  hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom nadležnog upravnog tijela koje vodi registar birača.


Zbirne liste

Zbirna lista i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Županijske skupštine Istarske županije
Zbirna lista i pravovaljane kandidature za izbor župana i zamjenika župana Istarske županije 
Zbirna lista i pravovaljane kandidature za izbor zamjenika župana Istarske županije iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Gornje tri zbirne liste objavljene su 30. travnja 2021. g. u 13:26 sati.

Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora;


Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2021 godine je donijela gore priložene odluke te će se ;

IZBORI ODRŽATI U NEDJELJU 16. SVIBNJA 2021.


Radno vrijeme sa strankama i kontakt podaci nadležnih Matičnih ureda u Istarskoj županiji:

Svi dolje navedeni Matični uredi primaju stranke ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:30-11:30 sati i utorkom od 12:30-15:30 sati. 

18 – ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD/OPĆINA

ADRESA

BROJ TELEFONA

E-MAIL ADRESA

PULA

Pula, Starih statuta 7

052/371 234,
052/ 371 236,
052/371 233

karmen.kliman@istra-istria.hr

BUJE

Buje, Istarska ulica 2

052/371-294

slavica.morgan@istra-istria.hr

BUZET

Buzet, II Istarske brigade 11

052/ 371 318,
052/ 371 317

vesna.sverko@istra-istria.hr

LABIN

Labin, Titov trg 11

052/ 371 277,
052/ 371 281

vesna.gobo@istra-istria.hr

PAZIN

Pazin, M.B. Rašana 2/1

052/ 371 262,
052/ 371 263

sandra.bencic@istra-istria.hr

POREČ

Poreč, Obala Maršala Tita 4

052/ 371 324,
052/ 371 312,
052/ 371 313

martina.legovicmatosevic@istra-istria.hr      

ROVINJ

Rovinj, Istarska 13a

052/ 371 273,
052/ 371 271,
052/ 371 272

sandra.orbanic@istra-istria.hr

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave , prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika , gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 29. travnja 2021. do 24:00 sata. Zbog prethodno navedenog svi gore navedeni Matični uredi raditi će dana 29. travnja 2021. do 24:00 sata.

 

 

Zahtjevi:

Građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača do srijede, 5. svibnja 2021.

Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrži podatak o nacionalnoj pripadnosti, birači mogu pred nadležnim Matičnim uredom dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti radi upisa podatka u registar birača ili ispraviti upisani podatak.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti.