Nadmetanja

Objavljeno 15.07.2024.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji školske zgrade Osnovne škole Svetvinčenat.


Objavljeno 20.06.2024.

Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu - ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave: 18-24-JN


Objavljeno 06.06.2024.

Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu, evidencijski broj nabave: 18-24-JN

 

Objavljeno 24.05.2024.

Usluge vještačenja radi utvrđivanja troškova ulaganja na zgradi ,,Kinderaja'' u sklopu SB Rovinj, ev.br. nabave: 63.1-24-JN

 

Objavljeno 10.05.2024.

Održavanje i prava korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte, ev.br. nabave: 19-24-JN

 

Objavljeno 08.05.2024.

Adaptacija prostora u potkrovlju-Pazin, ev.br. nabave: 16.7-24-JN

 

Objavljeno 31.01.2024.

Usluga mobilne telefonije, ev.br.: 16.1-24-JN

 

Objavljeno 20.10.2023.

Radovi na dogradnji Doma za starije osobe „Alfredo Štiglić“, Pula


Objavljeno 20.10.2023.

Održavanje licenci Microsoft System Center Endpoint Protection, evidencijski broj nabave: 25.8-23-JN


Objavljeno 26.09.2023.

Zamjena dotrajale stolarije - MAT, evidencijski broj nabave: 61.1-23-JN


Objavljeno 22.08.2023.

Radovi  izgradnje školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad

 

Objavljeno 23.06.2023.

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe izgradnje nove upravne zgrade u Puli“, ev.br. nabave: 64-23-JN


Objavljeno 19.06.2023.

Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu“, ev.br. nabave: 27-23-JN

 

Objavljeno 01.06.2023.

Održavanje i prava korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte“, ev. br. nabave: 28-23-JN


Objavljeno 10.05.2023.

Izrada pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i popisa javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja, evidencijski broj nabave: 25.4–23-JN

 

 

 

Objavljeno 24.01.2023.

Usluga mobilne telefonije, ev.br.: 23-23-JN

 

 

 

Objavljeno 08.12.2022.

Usluge zaštite na radu, konzalting i ispitivanja, evidencijski broj nabave: 23.13-22-JN


Objavljeno 08.11.2022.

Zamjena dotrajale stolarije na izdvojenom mjestu rada u Buzetu, II. istarske brigade 11“, evidencijski broj nabave: 23.7-22-JN


Objavljeno 25.08.2022.

Usluge jezičnog laboratorija talijanskog jezika za predškolarce, ev.br: 58-22-JN

 

Objavljeno 28.06.2022.

Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu“, ev.br. nabave: 27-22-JN


Objavljeno 11.05.2022.

Održavanje i prava korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte


Objavljeno 01.02.2022.

2. usluga prehrane u organiziranoj karanteni, ev.br.: 54-22-JN


Objavljeno 01.02.2022.

1. usluga smještaja organizirane karantene, ev.br.: 53-22-JN


Objavljeno 21.01.2022.

Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada za potrebe Istarske županije u 2022.g., evidencijski broj: 52-22-JN

 

Objavljeno 04.11. 2021.

Nabava opreme za sprečavanje onečišćenja mora, evidencijski broj: 48-21-JN


Objavljeno 08.10.2021.

Usluga smještaja organizirane karantene - ponovljeni postupak, evidencijski broj: 82-21-JN


Objavljeno 23.09.2021.

Licence Microsoft System Center Configuration Manager, ev. br. nabave: 35-21-JN


Objavljeno 09.09.2021.

Usluge prehrane u organiziranoj karanteni

 


Objavljeno 09.09.2021.

Usluge smještaja u organiziranoj karanteni


Objavljeno 27.08.2021

Usluge jezičnog laboratorija talijanskog jezika za pred školarce, ev.br: 59.1-21-JN


Objavljeno 12.08.2021.

Usluge izrade geodetskih elaborata za izradu prijedloga granica pomorskog dobra (I. Grupa – Grad Labin, II. Grupa – Općina Medulin i Općina Ližnjan, III. Grupa – Grad Umag), evidencijski broj predmeta nabave: 42-21-JN

 

Objavljeno 28.06.2021.

Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu, ev.br.: 34-21-JN


Objavljeno 02.06.2021.

Održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte, ev.br.: 32-21-JN

Objavljeno 19.05.2021.

Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

 

Objavljeno 26.05.2021.