Oglasna ploča Istarske županije

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Rineldu Barnabi i dr.

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Rineldu Barnabi i dr.

Temeljem odredbe članka 34. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09 i 110/21) javno se objavljuje zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Rineldu Barnabi i dr., KLASA: UP/I-943-04/23-01/314, URBROJ: 2163-24-02/15-24-11 …

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Brunu Barnabi i dr.

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Brunu Barnabi i dr.

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09 i 11/21) javno se objavljuje zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Brunu Barnabi i dr., KLASA: UP/I-943-04/23-01/316, URBROJ: 2163-24-02/15-24-11 …

Marisa Tamburin i dr., naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, javna objava rješenja

Marisa Tamburin i dr., naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, javna objava rješenja

Temeljem odredbe članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09, 110/21.) javno se objavljuje rješenje Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, Odsjeka za imovinsko …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Edelindi Civitan

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Edelindi Civitan

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Edelindi Civitan, KLASA:UP/I-943-04/23-01/312, URBROJ: 2163-24-02/15-24-11 od 10. svibnja …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Edelindi Civitan pok. Ermana

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Edelindi Civitan pok. Ermana

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Edelindi Civitan, KLASA:UP/I-943-04/23-01/320, URBROJ: 2163-24-02/15-24-10 od 10. svibnja …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Giovanniju Antonazu i njegovim nepoznatim nasljednicima

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Giovanniju Antonazu i njegovim nepoznatim nasljednicima

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Giovanniju Antonazu i njegovim nepoznatim nasljednicima, KLASA:UP/I-942-03/24-01/15, URBROJ: …

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika nepoznatim nasljednicima iza pok. Natalije Sincovich

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika nepoznatim nasljednicima iza pok. Natalije Sincovich

Temeljem odredbe članka 34. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika nepoznatim nasljednicima iza pok. Sincovich Natalije, KLASA: UP/I-943-04/23-01/319, …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu …

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19, 82/23)

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19, 82/23)

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u skladu s člankom 16. stavkom 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 19