Anketa za izradu SECAP-a za Grad Buje- Buie, Grad Novigrad- Cittanova i Općinu Brtonigla- Verteneglio.

U sklopu EU projekta Joint SECAP izrađuje se Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Buje- Buie, Grad Novigrad- Cittanova i Općinu Brtonigla- Verteneglio, te Vas ovom prilikom molimo da ispunite kratki anketni upitnik u nastavku ukoliko se nalazite na navedenom području. Vaš doprinos će nam pomoći u prikupljanju podataka o ukupnoj potrošnji energije i formiranju jasnije slike energetskih zahtjeva na Vašem području.

Ispunite anketu ovdje 

Više detalja o projektu na: Joint_SECAP - Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas