JUSTEM - JUStice in Transition and EMpowerment against energy poverty

Projektom JUSTEM u sklopu Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (Potprogram “Prijelaz na čistu energiju”) u kojem IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje kao projektni partner, nastoji se izgraditi regionalne kapacitete i uključiti građane u razvoj energetskih i klimatskih planova regija kako bi se olakšala tranzicija gotovo milijun građana koji žive u energetskom siromaštvu i gotovo 300 tisuća poslova izravno ili neizravno povezanih s ugljenom ili ugljično intenzivnim industrijama.

Ugljen je u proizvodnji električne energije u EU zastupljen sa 10–20% ukupne proizvedene električne energije, ovisno o mjesecu u godini. Izvještaj iz JRC-a (Joint Research Centre) navodi da uporaba ugljena varira u EU državama članicama, ali infrastruktura za ugljen prisutna je u 108 europskih regija. Procijenjeno je da sektor ugljena trenutno zapošljava oko 237 000 ljudi. Velika većina radi u rudarstvu ugljena (185 000). Poljska zapošljava oko polovicu radne snage vezane uz sektor ugljena, a slijede Njemačka, Češka, Rumunjska, Bugarska, Grčka i Španjolska. Većina regija s ugljenom ima niži BDP po stanovniku. Zbog ukupnog nižeg GPD-a i povijesti nižih cijena energije (što znači manje učinkovite zgrade i nedostatak energije kultura očuvanja), regije ugljena su sklonije energetskom siromaštvu. Iako postoje različiti pristupi definiranju energetskog siromaštva, postoji pozitivna svjetska korelacija između energetskih usluga i BDP-a po glavi stanovnika (približno prosječni osobni dohodak) kao i u odnosu na ljudski razvoj. Energetsko siromaštvo je situacija kada energija troškovi čine visok postotak prihoda, stoga utječu na život i sposobnost pokrivanja ostalih troškova. Također se može javljati kada su potrošači prisiljeni smanjiti potrošnju energije u svojim kućanstvima, a posljedično, ovo utječe na njihovo fizičko i mentalno zdravlje i dobrobit.

Od regija u državama članicama EU koje zapošljavaju najviše radnika u sektoru ugljena i ovise uglavnom o ugljenu, u projekt je uključeno slijedećih šest regija visoko pogođenih tranzicijom s ukupno 6,5 milijuna građana:

• POLJSKA: Vojvodstvo Śląskie
• RUMUNJSKA, dolina Jiu
• ŠPANJOLSKA, Asturija
• BUGARSKA, Regija Stara Zagora
• GRČKA, Zapadna Makedonija (i Grčka, Megalopolis Arcadia)
• HRVATSKA, Regija Istra

Na temelju EU SILC (Statistics on Income and Living Conditions) pokazatelja, gotovo milijun građana živi u energetskom siromaštvu, a gotovo 300 tisuća radnih mjesta su izravno ili neizravno povezana s ugljenom ili industrijom koja intenzivno troši ugljik. Stoga je sveobuhvatni cilj JUSTEM projekta izgradnja regionalnih kapaciteta i uključivanje građana u razvoju energetskih i klimatskih planova regija, prilagođavajući ih svojim potrebama. JUSTEM namjerava olakšati razvoj politike, a posebno planiranje pravedne tranzicije povećanjem prihvaćanja održivih energetskih rješenja. Cilj je isticanje i skretanje pozornosti široj javnosti na višestruke dobrobiti koje donosi.

Projektne aktivnosti projekta JUSTEM uključuju slijedeće:

• implementirati alate i aktivnosti razvijene unutar projekta u pilot regijama, omogućujući izgradnju kapaciteta građana i uključenost u energetsko planiranje;
• procijeniti i pravilno pristupiti problemu energetskog siromaštva u regijama;
• uspostaviti seriju projekata dobro pripremljenih za financiranje od strane Mehanizma pravedne tranzicije (JTM) i drugih izvora financiranja sa pristupom odozdo prema gore
• multiplicirati i smisleno proširiti razvijene serije projekata na druge zahvaćene regije osim pilot regija

Period provedbe projekta JUSTEM trajat će od 1. studenog 2022. godine do 30. travnja 2025. godine i odvijat će se u jednoj fazi.

Ukupna vrijednost projekta koji se u 95%-tnom iznosu financira sredstvima Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) je 1.048.822,56 EUR, dok budžet IRENA-e iznosi 56.132,20 EUR.

U projektu sudjeluje 9 partnera iz 8 EU država.

Glavni partner: IEECP - INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY STICHTING (Nizozemska)

Ostali partneri u projektu uključuju: NTUA - ETHNICON METSOVION POLYTECHNION (Grčka), FAEN - FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA (Španjolska), BSERC - CHERNOMORSKI IZSLEDOVATELSKI ENERGIEN TSENTAR (Bugarska), KAPE - KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA (Poljska), HFH - NADACIA HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL (Slovačka), CAC - SDRUZHENIE SAYUZ NA ASOTSIATSIITE NA SOBSTVENITSI (Bugarska), AISVJ - ASOCIATIA INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI (Rumunjska) i IRENA (Istarska Regionalna Energetska Agencija)

Projekt sufinanciran sredstvima Europske Unije. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju autoru teksta i ne odražavaju nužno stavove Europske Unije ili CINEA-e. Europska Unija i tijelo koje dodijeljuje potporu se ne mogu smatrati odgovornima za stavove izražene u ovome tekstu.