Projekt MARLESS (MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions) provodi konkretne i zajedničke intervencije usmjerene na rješavanje problema morskog otpada na Jadranskom moru s različitih gledišta i metode intervencije. Projekt će stoga implementirati razne akcije praćenja, upravljanja, prevencija i uklanjanje morskog otpada. Također, provesti će se kampanja za podizanje svijesti i aktivnosti obuke upućene različitim akterima (školama, hotelijerima, građanima itd.) te će se provesti niz eksperimentalnih pilot projekta koji će biti usmjereni na pronalaženje učinkovitih rješenja za uklanjanje i tretman morskog otpada.
 
MARLESS se financira kroz Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatske 2014-2020. (engl. Cross Border Cooperation Programme Italy-Croatia 2014-2020. ) te će se provoditi u periodu od 01.06.2020. do 31.12.2020. godine. Ukupni budžet projekta je 4.244.726,00 €, dok je IRENA-i Istarskoj Regionalnoj Energetskoj Agenciji odobreno 269.003,00 €, od čega 85% sredstava finacira Program Italija-Hrvatska, a preostalih 15% se osigurava vlastitim sredstvima.
 
Osim IRENA-e, u projektu sudjeluje još 11 partnera iz više regija sjevernog i južnog Jadrana. Glavni partner je Regionalna agencija za zaštitu okoliša i prevenciju iz Veneta (Regional Agency For Environmental Protection and Prevention of Veneto), a u projektu još surađuju regije Veneto, Friuli Venezia Giulia, Apulia i Emilia-Romagna, Sveučilište u Bolonji te nevladina organizacija Cetacea Foundation s talijanske strane, dok hrvatske partnere čine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, Sveučilište u Dubrovnik i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije te Istarska županija – Odjel za održivi razvoj koji ima ulogu pridruženog partnera. Navedeni hrvatski i talijanski partneri će zajedno surađivati  kako bi definirali projekte strateške važnosti za obje zemlje, među kojima je otpad u moru prepoznat kao jedan od ključnih problema.
IRENA, koja u projektu ima ulogu voditelja projektnih komunikacijskih aktivnosti, će kroz provedbu medijske kampanje i organizaciju raznih regionalnih i prekograničnih događaja usmjeriti na povećanju svijesti o problematici otpada u moru i golemim rizicima koje ono donosi. Također, IRENA će u sklopu projekta raditi edukativnim materijalima, provoditi edukacije i akcije čišćenja s Eko-školama, provoditi akcije za senzibiliziranje turističkog sektora kroz s aktivnim uključivanjem koncesionara plaža u projektne aktivnosti i izraditi skicu Plana za gospodarenje otpadom u rijekama.
 
Više informacija na : www.italy-croatia.eu/marless