BEYOND – Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Development

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje u provedbi projekta BEYOND - Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Development ugovorenog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027.

Cilj projekta BEYOND je uspostava baze znanja koja prikazuje prirodno, tehničko i zakonodavno okruženje korištenja energije vjetra na moru u četiri pilot regije, trenutnu proizvodnju funkcionalnih SBE sektora i potencijalnu proizvodnju energije vjetra na moru.

Zbog specifičnosti Jadranskog mora, cilj projekta BEYOND je definirati model uključive pučinske vjetroelektrane koji nije fokusiran na maksimiziranje proizvodnje električne energije već na maksimiziranje zbroja proizvodnih učinaka svih dostupnih plavih ekonomskih sektora na dotičnom području kao i zaštitu i poboljšanje stanja morskog ekosustava te je samim tim prihvatljiv i poželjan za sve dionike.

Pučinske vjetroelektrane predstavljaju ključan segment u evoluciji energetskog sektora prema održivijoj budućnosti te imaju značajan utjecaj na lokalno i globalno gospodarstvo.

Investicije u projekte pučinskih elektrana ne samo da potiču ekonomski razvoj kroz stvaranje novih radnih mjesta, već utječu na razvoj industrije i potiču inovativna istraživanja. Lokalne zajednice imaju priliku iskoristiti ove projekte kao generator dugoročnog direktnog i indirektnog zapošljavanja, odnosno kao poticaj za razvoj različitih pratećih djelatnosti proizvodnji električne energije, poput turističkih atrakcija ili istraživačkih centara.

Unatoč brojnim prednostima, važno je pravilno upravljati izazovima koji proizlaze iz izgradnje i operativnog funkcioniranja pučinskih vjetroelektrana. Ograničenja za plovidbu ili ribarstvo, kao i potreba za satelitskom navigacijom plovila koja se kreću na području vjetroelektrane, zahtijevaju pažljivo planiranje i suradnju s relevantnim dionicima, kako bi se uz gospodarske učinke osigurala sigurnost plovidbe i očuvanje okoliša. Upravljanje projektima pučinskih vjetroelektrana treba biti temeljeno na suradnji, transparentnosti i održivosti kako bi se postigli maksimalni pozitivni učinci za lokalnu zajednicu.

Četiri regije smještene na sjeveru, sredini i jugu Jadrana definirane su kao pilotske regije projekta u kojima će se takvi sustavi modelirati. To će se učiniti na mikrolokacijama najprikladnijima ne samo za sinergijski razvoj sektora plave ekonomije, već i za proizvodnju zelenog vodika na moru i uključivanje u trenutne i buduće europske doline zelenog vodika. Mogućnost smanjenja rizika od onečišćenja povezanog s morskim prijevozom u visoko osjetljivom okruženju poluzatvorenog Jadranskog mora putem prijelaza na zeleni vodik kao izvor energije za morski prijevoz posebno je zanimljiva projektu BEYOND i predstavlja pristup koji ima visoku buduću vrijednost kapitalizacije.

 

Projekt provodi osam projektnih partnera: Nacionalni institut za oceanografiju i primijenjena istraživanja - OGS, Regija Apulija,  Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, Splitsko-dalmatinska županija, T2i – Prijenos tehnologije i inovacija, SINLOC SpA, IRENA - Istarska regionalna energetska agencija kao vodeći partner. U projekt je također uključena Agencija za ugljikovodike kao pridruženi partner.

Projekt je započeo 1. ožujka 2024. godine i traje do 31. kolovoza 2026. uz ukupni proračun od 1.760.015,50 eura, od čega je 80 % sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija raspolaže s ukupno 236.939,00 eura od čega je 189.551,20 eura iznos financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
 

U provedbi projekta BEYOND Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje kao vodeći partner i financijski menadžer te je aktivno uključena u sve aktivnosti projekta.

Više o Programu prekogranične suradnje Italija - Hrvatska (Interreg Italy - Croatia) možete potražiti na poveznici https://www.italy-croatia.eu/