Istarska županija, gradovi i općine:

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2024. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

-

Nacionalni plan oporavka i otpornosti:

-