Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13, 85/15, 69/22).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. je Nikola Petrić.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje  IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o.:

1. Pisanim putem na adresu:

 IRENA - Istarska regionalna Energetska agencija d.o.o.
 Službenik za informiranje
 Rudarska 1
 52220 Labin

2. Putem elektroničke pošte na adresu: 

irena@irena-istra.hr

3. Telefaxom na broj: +385 52 351 555

4. Telefonom na broj: +385 52 351-554 - Službenik za informiranje IRENA-e

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14 i 15/14).

Obrasci kod Narodnih novina:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.69/22. -  

 

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15. -  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13) - 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14 i 15/14)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14, 15/14, 69/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Obrasce možete preuzeti ovdje:

Dokumenti:

Informacije: