Nastavljamo s energetskom obnovom zgrada kulturne baštine kroz projekt Coastenergy

Nastavljamo s energetskom obnovom zgrada kulturne baštine kroz projekt Coastenergy

Implementacija projekta COASTENERGY - Blue energy in ports and coastal urban areas se nastavlja pa je u tu svrhu IRENA organizirala drugu radionicu tzv. Local Coastal Energy Hub s predstavnicima gradova Novigrada, Poreča, Rovinja i Umaga te Konzervatorskim odjelom u Puli. Cilj prve radionice održane dana 16. studenog 2020. godine bio je pobliže upoznati dionike s projektom Coastenergy te predstaviti ciljeve analize potencijala iskorištavanja toplinske energije mora i energije valova na području zapadne Istre (analizu za potrebe projekta izrađuju Fakultet strojarstva i brodogradnje u suradnji s energetskim institutom „Hrvoje Požar“). Za vrijeme trajanja projekta potrebno je održati minimalno četiri radionice s uključenim dionicima kako bi se izabrale zgrade i detaljno razvio plan obnove pa je tako IRENA dana 17. veljače 2021. g. održala drugi Local Coastal Energy Hub s prethodno navedenim dionicima a čiji je fokus ovoga puta bio usmjeren na zgrade kulturne baštine koje se nalaze na području obuhvaćenom analizom.

Kroz implementaciju prethodnog projekta ENERJ – Joint Actions for Energy Efficiency, IRENA je u suradnji s predstavnicima gradova Novigrada, Poreča, Istarskih domova zdravlja te Konzervatorskim odjelom u Puli uspješno realizirala izradu projektne dokumentacije (arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt) za dvije zaštićene zgrade te jednu zgradu kompleksne (razvedene) arhitekture. Stoga nam je cilj kroz projekt Coastenergy, čiji je primarni cilj iskorištavanje energije mora odnosno pomoću ugradnja dizalica topline i, gdje je to moguće, iskorištavanja energije valova, nastaviti s energetskom obnovom zaštićenih zgrada čiji je broj u Istarskoj županiji značajan a njihova obnova zahtjevna i kompleksna.

Po izradi analize steći će se uvid u potencijalne tehnologije za iskorištavanje plave energije koje bi se mogle implementirati u obalnom pojasu općina i gradova zapadne Istre te će se zatim krenuti u realizaciju pilot projekta. Način suradnje dionika kroz prethodni projekt (ENERJ) te aktualni (Coastenergy) gdje IRENA svojim iskustvom u provođenju EU projekata te uz pomoć vanjskih suradnika uspješno vodi, predstavlja iskorak u području energetske obnove zgrada kulturne baštine koje samim time što su zaštićene predstavljaju svojevrsni izazov kada je u pitanju energetska obnova istih.

Galerija fotografija