SVJETSKI DAN OČUVANJA ENERGIJE 05.ožujak 2021.

SVJETSKI DAN OČUVANJA ENERGIJE 05.ožujak 2021.

Istarska županija preko IRENA-e -Istarske regionalne energetske agencije,  politikom SGE – Sustavnog Gospodarenja Energijom, ISGE-om – Informacijskim sustavom gospodarenja energijom u školama, domovima zdravlja, domovima za osobe treće životne dobi i svim ostalim zgradama kojim a upravlja Istarska županija, svojim Programima i Planovima, a i svojim Projektima,  usmjerena je ciljevima Energetske Učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, te samim time zaštiti okoliša i klime. 

Klimatske promjene važan su globalni problem koji utječe na sve nas. U svojoj komunikaciji uz prijedlog o potpisivanju Pariškog sporazuma od strane Europske Unije, Komisija je naglasila da je za globalni prelazak na čistu energiju potrebno promijeniti načine ulaganja i poticaje u cijelom spektru politika. Ključni prioritet EU je stvaranje otporne energetske unije kako bi svojim građanima osigurala sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. Da bi se navedeno ostvarilo, potrebno je nastaviti provoditi ambiciozne klimatske mjere i planove te napredovati u drugim aspektima energetske unije.

Pariški sporazum u skladu je s ciljevima EU u pogledu okoliša, odnosno očuvanjem, zaštitom i poboljšanjem kvalitete okoliša, zaštitom ljudskog zdravlja, te promicanjem mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih, odnosno svjetskih problema okoliša, a osobito borbom protiv klimatskih promjena. EU Parlament je u listopadu 2016. dao suglasnost o sklapanju prvog globalno obvezujućeg Sporazuma o klimi, a 04.11.2016. je Pariški sporazum o klimi stupio na snagu.

Usvajanjem Zelenog plana (Green deal) Europa je pokazala odlučnost u postizanju ambicioznih klimatskih ciljeva. Provedbom mjera Zelenog plana, Europa bi trebala postati prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.

EU je usvojila i plan oporavka koji otvara put prema izlasku iz krize i stvara temelje za modernu i održiviju Europu. Tim se planom pokušava olakšati otklanjanje gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Značajni elementi ovog plana su borba protiv klimatskih promjena te pravedna klimatska i digitalna tranzicija koje su usko povezane s transformacijom gospodarskih djelatnosti ovisnih o fosilnim gorivima.

Svakog 5. ožujka obilježava Svjetski dan energetske učinkovitosti. Cilj je senzibilizirati sve ljude o potrebi smanjenja potrošnje energije razumnim i održivim korištenjem energije. Suprotno onome što mnogi misle, pojačavanje energetske učinkovitosti ne znači ugrožavanje udobnosti i kvalitete života smanjenjem upotrebe energije koju koristimo u svakodnevnom životu. Poboljšanje energetske učinkovitosti temelji se na optimizaciji proizvodnih procesa i potrošnje energije, korištenjem obnovljivih izvora energije na štetu fosilnih goriva, promicanjem odgovorne potrošnje i recikliranja, pored ostalog. Isto tako mnogim jednostavnim radnjama, koje možemo raditi tijekom cijele godine, ne samo 5. ožujka, možemo pridonijeti energetskoj učinkovitosti. Pored ekoloških dobrobiti, odgovornim korištenjem energije, dovesti ćemo i do ekonomskih ušteda.

Posebno je važno napomenuti da mjerama energetske učinkovitosti utičemo pozitivno na okoliš, jer smanjujemo emisiju stakleničkih plinova. Stoga, sa stručnog aspekta gledano, energetska učinkovitost se može smatrati i novim energetskim izvorom. Također upotrebom čistih energenata, tj. sunca, vjetra, termalnih izvora i drugih,  pokušava se nadomjestiti velika upotreba fosilnih goriva i time smanjenja emisija stakleničkih plinova koji itekako utiču na klimatske promjene.

IRENA- Istarska Regionalna ENergetska Agencija d.o.o. Labin svojim djelovanjem i preko EU projekata ukazuje zajednici primjerima kako koristiti prirodne resurse i učinkovito koristiti energiju. Treba podržavati proizvođače opreme, materijala i tehnologije, bez kojih ne bi bilo očekivanih rezultata na poboljšavanju En.Učinkovitosti i zaštite okoliša, samim time zaštite zdravlja i kvalitete života na Zemlji.

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija,                                                             

Direktor

Valter Poropat dipl. ing. el.                                                         

Galerija fotografija