Poziv za iskazivanje interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda

Poziv za iskazivanje interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda

Modernizacijski fond utemeljen je Direktivom 2003/87/EZ o uspostavi EU sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Navedeni fond je program pomoći namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima, kako bi se omogućio njihov brži prelazak prema klimatskoj neutralnosti, omogućila modernizacija energetskog i industrijskog sektora.

Predmet ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata koji imaju spremne projekate za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda s mogućnošću početka u sljedeće dvije godine. Prioritet Ministarstva je ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Navedeno je potrebno zbog planiranja provedbe određenih mjera i raspodjele financijskih sredstava iz Modernizacijskog fonda, a sve s ciljem postizanja obveznih energetskih i klimatskih ciljeva Republike Hrvatske u narednom razdoblju.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu svoj interes prijaviti putem Obrasca 1 najkasnije do 23. studenog 2021. u 16,00 sati
• na adresu elektroničke pošte Ministarstva: modernizacijski-fond@mingor.hr,
• s naznakom: Javni poziv za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda - iskaz, daje se.

Sva dokumentacija se dostavlja u elektroničkom obliku u Excel formatu na hrvatskom i engleskom jeziku. Svaki projekt je potrebno zasebno prijaviti na Obrascu 1. 

Poziv i Obrazac 1 možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.