Organizirane radionice korištenja OIE u labinskoj srednjoj školi

Organizirane radionice korištenja OIE u labinskoj srednjoj školi

Prema Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu koja je prihvaćena u lipnju 2021. godine, ukupne potrebe za energijom do 2030. godine narasti će za približno 4% u odnosu na sadašnju razinu, a zatim opadati do 2050. godine.

Podatci su to izneseni u jednom od analiziranih scenarija Strategije i to referentnom scenariju prema kojem bi se korištenje obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj do 2030. godine trebalo povećati za 55 %. Prema istome, očekuje se značajno povećanje domaće proizvodnje energije,  ali i izrazita promjena u strukturi proizvodnje električne energije

Prema navedenom referentnom scenariju, koji, uzgred rečeno, ima donekle konzervativnije ciljeve i očekivanja, ukupna snaga elektrana narasti će na 6,0 GW u 2030. te na 8,3 GW u 2050. godini. Potreba za izgradnjom novih elektrana prema ovom scenariju je najmanja među razmatranima s obzirom na to da isti ima najmanji porast potrošnje električne energije. Ipak, čak i pri ovakvim uvjetima za ostvarenja ciljeva potrebno je godišnje izgraditi elektrane kapaciteta približno 200 MW.

Prema optimističnijem scenariju snažne tranzicije, ukupna snaga elektrana će do 2030. narasti na 7,1 GW te na 12,9 GW u 2050. godini. Prema ovom scenariju, potrebno je godišnje graditi elektrane kapaciteta čak 350 MW i to približno 110 MW novih vjetroelektrana te 100 MW sunčanih elektrana. Bez obzira na odabir scenarija, godišnje obveze za ostvarenje tranzicijskih ciljeva su iznimno velike, ali, jednako tako, ovaj proces predstavlja značajnu priliku kako na državnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Ipak, da bi se ta prilika realizirala, uz dostupnost financijskih sredstava potrebno je osigurati i adekvatne ljudske resurse, poglavito u pogledu dostupnosti usluga projektiranja sustava te njihove instalacije.

Upravo s ciljem poboljšavanja dostupnosti usluga provedbe projekata korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), IRENA – Istarska regionalna energetska agencija već nekoliko godina potiče suradnju sa srednjim tehničkim školama na području Istarske županije. Kroz ove programe, potiče se upoznavanje učenika s tehnologijama korištenja OIE te im se predstavlja potencijal daljnjeg obrazovanja, ali i rada u navedenom sektoru.

Tako je u utorak, 15. veljače 2022. organiziran posjet 30-ak učenika Srednje škole Buzet labinskoj Srednjoj školi Mate Blažine u sklopu kojeg su za učenike obje škole organizirana predavanja i vježbe vezane za korištenje OIE i to u prvom redu solarne energije. Predavanja na temu razrade tehničkog koncepta fotonaponske elektrane kroz primjer projekta i izvedenog stanja održao je dr. sc. Jakov Batelić, ovlašteni projektant ovakvih sustava. Vježbe na modelu fotonaponske elektrane koju je IRENA ugradila kroz IPA Adriatic projekt SEAR održao je profesor Srednje škole Mate Blažine, Davor Franković.

Uz navedena predavanja i vježbe, za učenike iz Buzeta organiziran je i posjet parku geotermalne energije i pripadajućem postrojenju geotermalne dizalice topline koje su pod nadzorom IRENA-e, a u sklopu IPA Adriatic projekta LEGEND, instalirali učenici labinske srednje škole. Ovaj posjet nastavak je radioničkog ciklusa koji je zbog COVID-19 pandemije prekinut u prvom dijelu 2020. godine (https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/irena/11601/nastavak-radionica-s-ucenicima-srednje-skole-buzet/). Radionice koje za konačni cilj imaju podizanje lokalnih i regionalnih kapaciteta energetske tranzicije rezultirati će energetskom obnovom doma zdravlja u Motovunu ostvarenom kroz praktični angažman učenika Srednje škole Buzet.

Idući korak predstavlja početak terenskog rada te će kroz narednih 15-ak dana započeti radovi na ugradnji novog sustava grijanja i hlađenja doma zdravlja u Motovunu. Sustav će se, u skladu s na početku teksta navedenom strategijom niskougljičnog razvoja, temeljiti na OIE i to na hibridnoj dizalici topline koja koristi energiju zemlje i zraka.

Galerija fotografija