Početak terenskog rada s učenicima Srednje Škole Buzet u okviru akcije "Kids can do it"

Početak terenskog rada s učenicima Srednje Škole Buzet u okviru akcije "Kids can do it"

Radovi na energetskoj obnovi provode se jedan dan tjedno i to kao dio redovne praktične nastave i rezultirati će instalacijom novog sustava grijanja i hlađenja utemeljenog na geotermalnoj dizalici topline. Aktivnosti se provode u okviru akcije "Kids can do it" koja je sastavni dio Akcijskog plana Istarske Županije izrađenog u sklopu INTERREG EUROPE projekta SUPPORT.

Nastava i praktična radionica organizirana je za 12 učenika buzetske škole i to školskih usmjerenja “Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom“ i “Elektromehaničar“. Na dnevnom redu bili su vanjski radovi i to spajanje dviju bušotina u bušotinsko polje koje će imati ulogu primarnog kruga dizalice topline. Već ranije, za potrebe doma zdravlja izbušene su dvije bušotine dubine 100 m u koje su ugrađene HDPE cijevi. Nakon što je učenicima objašnjen princip rada takvog sustava, njihov zadatak bio je spojiti cijevi u pojedinačnim bušotinama u zajednički krug i priprema istoga za punjene rasolinom (mješavina vode i propilen glikola) te test protočnosti i tlačnu probu. Uz nadzor djelatnika IRENA-e i ovlaštenog instalatera sustava centralnog grijanja, spajanje su obavili postupkom elektrofuzijskog varenja. Nakon završetka procesa spajanja, obavljeni su test protočnosti i tlačna proba te je ustanovljeno da ovaj dio budućeg sustava grijanja i hlađenja doma zdravlja zadovoljava sve potrebne uvjete za korištenje.

Radovi će se nastaviti s instalacijom opremom u strojarnici, a na ovom mjestu detaljno će se izvještavati o tijeku radova.