IRENA sudjelovala na panelu o Europskom zelenom planu u Rovinju

IRENA sudjelovala na panelu o Europskom zelenom planu u Rovinju

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Zaklada Hanns Seidel-Stiftung organizirali su 25. ožujka 2022. interaktivni okrugli stol i panel diskusiju pod temom 'Europski Zeleni plan: Institucionalni i ekonomski izazovi za EU u izazovnom strateškom okruženju'. 

 

Uz organizatore, na konferenciji su kao govornici sudjelovali i Hana Huzjak, viša ekonomska savjetnica Predstavništva Europske komisije u Zagrebu te Marko Pavić, predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Uz njih, na konferenciji su sudjelovali i panelisti koji su nakon početnih prezentacija otvorili raspravu o postavljenoj tematici panela sa okupljenim studentima. Kao panelisti na temu ekonomskog, pravnog i geopolitičkog okvira Europskog Zelenog plana sudjelovali su dr. sc. Jakša Puljiz, predstojnik Odjela za europske integracije sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, dr. sc. Jadranka Polović sa međunarodnog Sveučilišta Libertas i prof. dr. sc. Dunja Duić, prodekanica Pravnog fakulteta u Osijeku. Kao panelisti na temu institucionalnog okvira Europskog Zelenog plana, zelene tranzicije turizma i održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama u Istri sudjelovali su dr. sc. Ana-Maria Boromisa, predstojnica Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, prodekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i Antonio Franković, viši stručni suradnik iz IRENA-e – Istarske Regionalne Energetske Agencije u Labinu.

 

U interaktivnom okruglom stolu postavljena su važna pitanja vezana uz institucionalni i ekonomski aspekt Europskog zelenog plana u izazovnom strateškom okruženju i potencijalnim implikacijama za Hrvatsku.

 

Europski zeleni plan (EZP) sveobuhvatna je strategija Europske komisije koja zahvaća brojne politike te zahtjeva izmjene i nadopune niza europskih zakona s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050, razdvajanja rasta od eksploatacije resursa uz poticanje zelene tranzicije. No, Europa kao klimatski neutralni kontinent ovisi o brojnim faktorima kako unutarnjim tako i vanjskim. Ovaj ambiciozni plan zahtijeva snažne institucionalne i ekonomske kapacitete te političku volju za provedbu sveobuhvatnih reformi na europskoj i nacionalnim razinama. Međutim, zeleni plan je postao i neodvojiv dio europske vanjske politike, a njegov uspjeh ovisi o partnerstvu s različitim dionicima diljem svijeta.

 

 

Galerija fotografija