Predstavljeni akcijski planovi projekta CAPonLITTER

Predstavljeni akcijski planovi projekta CAPonLITTER

Dana 12. i 13. travnja 2022. g. IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je, kao projektni partner, sudjelovala na sedmom ujedno i posljednjem interregionalnom sastanku projekta CAPonLITTER koji se provodi u okviru programa Interreg Europe. Na sastanku su uz partnere sudjelovali i mnogi dionici iz Hrvatske, Bugarske, Portugala, Grčke, Njemačke i Francuske. Sastanak se održao u gradu Heraklionu na otoku Kreti u organizaciji Regije Kreta.

Sastanak se sastojao od tri cjeline. U prvoj su partneri predstavili prve verzije akcijskih planova kao glavnog rezultata provedbe projekta. Akcijski planovi su izrađeni na temelju primjera dobrih praksi u području smanjenja stvaranja i boljeg gospodarenja plastičnim otpadom predstavljenim na šest održanih interregionalnih sastanaka te će se do kraja prve faze trajanja projekta (srpanj 2022.) radne verzije dopuniti i ispraviti sukladno komentarima i uputama dobivenim od strane Interreg Europe programa.   

Drugi dio sastanka bio je rezerviran za sastanak upravljačke komisije projekta na kojemu su predstavljeni rezultati održanog sastanka između vodećeg partnera projekta, Fakulteta FCT NOVA iz Lisabona i upravljačke komisije Interreg Europe programa, prezentirani su financijski pokazatelji projekta kao i smjernice i upute za dovršetak prve faze projekta.

Tematika trećeg dijela sastanka bila je studijska posjeta primjerima dobre prakse u pogledu gospodarenja otpadom, reciklaže plastičnog otpada kao i poticanja smanjenja stvaranja plastičnog i ostalog otpada na obalnim područjima.

Galerija fotografija