Organizirana akcija čišćenja plaža u Rapcu

Organizirana akcija čišćenja plaža u Rapcu

Nakon eko akcija čišćenja plaža na poluotoku Vižuli i Fratarskom otoku, IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija je nastavila s organizacijom akcija s eko školama. Posljednja akcija je održana 9. svibnja 2022. u Rapcu, zajedno s učenicima šestih razreda Osnovne škole Matije Vlačića iz Labina. Učenici su bili raspoređeni na dva koridora te su nakon kratkog upoznavanja sa ciljevima akcije i pokaznih vježbi sortiranja krenuli u kratku akciju čišćenja plaže. Cilj akcije je bio pokazati učenicima da nažalost iako nam se čini da su plaže u turističkim središtima vrlo čiste, detaljnim pregledom možemo pronaći različite vrste manjih komada otpada. Akcija se odvijala na način da se prikupljeni otpad odmah pri prikupljanju odlagao u raznobojne vrećice namijenjene za plastiku, metal, papir i ostali otpad.

Nakon prikupljanja, učenici su odradili detaljan pregled gdje su vagali prikupljeni otpad po različitim kategorijama i izbrojali prikupljene predmete u cilju utvrđivanja porijekla nastanka otpada, tj. da li je on nastao na lokalnoj razini ili stigao djelovanjem morskih struja. Najveću udio otpada odnosio se na predmete od različitih vrsta plastike te se između ostalog, pronašla velika količina opušaka, štapića za uši, komada stiropora, raspadnutih vrećica, ribarske opreme i mnogih drugih predmeta. Posebno je zabilježena vrlo velika količina opušaka po cijeloj plaži, što ukazuje na neodgovorno ponašanje posjetitelja plaža.

Akcija čišćenja, osim same koristi čišćenja priobalnog područja, imala je za cilj pokazati uključenim učenicima i široj javnosti koliko zaista otpada se može pronaći na našoj obali te dodatno podignuti svijest o ovom globalnom problemu.

Osim sudjelovanja u edukacijama i akcijama čišćenja, eko škole su se pridružile i promotivnoj kampanji projekta.  U tu svrhu će učenici izraditi razne likovne radove, skulpture, nakit, višekratne vrećice, slogane, videa, pjesmice i razne druge radove na temu morskog otpada. Radovi će biti izloženi na egzibicijskom eventu projekta MARLESS koji će biti organiziran u sklopu Eko akcije čišćenja podmorja u Rovinju, 4. lipnja 2022.

 

 

Aktivnosti se provode u sklopu EU projekta MARLESS - MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, koji se financira kroz Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatske 2014-2020.

 
 

 

Galerija fotografija