Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 21.09.2022. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima sa ciljem povećanja otpornosti lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjenja ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu, odnosno po jednoj prijavi najviše do 3.000.000,00 kn, dok ukupni raspoloživi iznos sredstava Poziva iznosi 84.200.000,00 kn. Sufinanciranje provedbe mjera vrši se u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj mrežnoj stranici.

Link na natječaj: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=193