Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u kućanstvima na području Istarske županije

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u kućanstvima na području Istarske županije

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavio je Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Istarske županije fizičkim osobama - građanima za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, isključivo na području Istarske županije. Cilj Poziva je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Istarske županije.

Financijska sredstva za realizaciju Poziva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osigurana su u Proračunu Istarske županije a subvencioniranje će iznositi 50%, a najviše do 2.000,00 kn (s PDV-om) po prijavi.

Svi detalji o pozivu kao i potrebna dokumentacija može se pronaći na poveznici u nastavku:

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za FNE u kućanstvima na području Istarske županije u 2022.

 

Izvor fotografije: Pixabay