Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Pule, objavljuje:

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA PULE.

Želeći potaknuti svoje građane na provođenje mjera energetske učinkovitosti Grad Pula će sufinancirati nabavu novih kućanskih uređaja (hladnjaka, hladnjaka s ledenicom, ledenica, perilica posuđa, perilica rublja, sušilica rublja i klimatizacijskih uređaja) najviših energetskih razreda A, B ili C, nabavu novih električnih vozila (električni bicikli, vozila kategorije L1 – mopedi, vozila kategorije L3 –motocikli), uslugu izrade glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljske kuće i nabavom novih fotonaponskih sunčanih modula.

Pravo na prijavu za nabavu kućanskih uređaja i nabavu električnih vozila ima isključivo korisnik s prebivalištem na području grada Pule, a za uslugu izrade glavnog projekta za solarnu elektranu na obiteljskoj kući i za kupnju fotonaponskih sunčanih modulapravo na prijavu ima isključivo korisnik s vlasništvom ili suvlasništvom nad nekretninom smještenom na području grada Pule.

Više informacija i kompletna dokumentacija Javnog poziva može se pronaći na službenim stranicama Grada Pule.