U Ivanić-Gradu dogovorene smjernice za izradu fotonaponskih elektrana na krovovima javnih objekata

U Ivanić-Gradu dogovorene smjernice za izradu fotonaponskih elektrana na krovovima javnih objekata

Tijekom trećeg partnerskog sastanka projekta Dobra energija – SEET, održanog 30. i 31. ožujka 2023. u Ivanić-Gradu, IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija dogovorila je s partnerima izradu Preporuka za instalaciju fotonaponskih elektrana na krovovima javnih objekata.

Naime, obzirom da projekt uključuje realizaciju 22 integrirane solarne elektrane ukupne snage 1 MW na javne objekte, što uključuje portfelj raznovrsnih projekata, ovisno o tipu, potrebama i lokaciji pojedinog objekta, isti su odličan temelj za definiranje preporuka koje će omogućiti optimizaciju ulaganja javnog sektora u sunčane elektrane. Donošenjem preporuka partnerstvo Dobre energije SEET podastire temelje za ekonomičan proces ulaganja u sunčane elektrane te novim korisnicima daje uvid u sve potrebne korake koje dovode do realizacije ovakvih investicija.

Partneri su u sklopu sastanka razmijenili i prijašnja iskustva, prilikom kojih je IRENA prisutnima predstavila kako je prve fotonaponske elektrana realizirala u sklopu EU projekata SEA-R i TERRE još davne 2014. i 2015. godine, kada je na krovu Dječjeg Vrtića Pjerina Verbanac u Labinu instalirana snaga elektrane 10kWp te 6kWp na objektu OŠ Ivan Goran Kovačić u Čepiću. Partnerima je također bio zanimljiv i strateški pristup analize potencijala korištenja sunčeve energije na krovovima javnih zgrada pod upravljanjem Istarske županije, kojom izrađena lista prioritizira ulaganja u odnosu na vrijednost interne stope rentabilnosti.

Partneri su nakon sastanka posjetili i Veleučilište u Ivanić-Gradu na kojem je početkom 2022. godine puštena u pogon solarna elektrana instalirane snage 20,4 kWp. Ivanić- Grad je tom prilikom prisutnima predstavio kako su tekli koraci prema realizaciji. Preostali dio projektnog sastanka bio je posvećen analizi stanja provedbe projektnih aktivnosti i instalaciji kojom je predviđena realizacija 22 solarnih elektrane, od kojih će se njih 6, ukupne snage 340 kW prije kraja 2023. godine u pogon pustiti na području Istarske županije.

Projekt Dobra energija – SEET usmjeren je na povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, čime doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za RH, kao i plana Europske unije za zelenu tranziciju Spremni za 55 %. Projekt financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

Cilj projekta Dobra energija – SEET je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj s fokusom na solarnu energiju. Povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora čini vrijednu investiciju u poboljšanje kvalitete života i održivi razvoj hrvatskih gradova i lokalnih zajednica, te će ih učiniti energetski neovisnijima, a time i otpornijima na društvene i okolišne promjene i krize.

Galerija fotografija