Održana regionalna radionica LIFE projekta JUSTEM

Održana regionalna radionica LIFE projekta JUSTEM

U ponedjeljak 24.04. održana je regionalna online radionica LIFE projekta JUSTEM (JUStice in Transition and EMpowerment against energy poverty) na kojoj se raspravljalo o prijašnjim iskustvima uključenih regija u provedbi pravedne tranzicije i o mogućnosti uključenja građana u sam proces odlučivanja.

Radionica je organizirana od strane Poljske nacionalne agencije za očuvanje energije KAPE, a osim IRENA-e na njoj su sudjelovali i ostali partneri projekta JUSTEM, predstavnici Europske Komisije, Europske klimatske federacije i ICLEI Europe, predstavnici raznih gradova, općina, županija, visokoobrazovnih institucija, znanstvenih institucija, te energetskih i razvojnih agencija.

Glavni cilj radionice bio je pregled trenutnog stanja u regijama, razmjena iskustava i znanja između regija zahvaćenih problemima pravedne tranzicije i definiranje potreba koje bi se mogle riješiti u sklopu JUSTEM projekta. Pravedna tranzicija je termin koji se u zadnje vrijeme sve češće koristi i odnosi se prvenstveno na omogućavanje novih ekonomskih prilika (npr. zapošljavanja ili prenamjenu vještina) za skupine ljudi pod rizikom gubitka posla zbog prelaska na čiste i energetski učinkovite tehnologije umjesto fosilnih goriva, pretežito ugljena.

Na radionici su sudjelovali panelisti iz svake regije uključene u projekt JUSTEM, te su sa sudionicima podijelili svoja iskustva vezana uz prijavu i provođenje Teritorijalnih planova pravedne tranzicije, pristupe razvoju, glavne prepreke i izazove, uključivost građana u proces odlučivanja itd. Kao panelisti na radionici sudjelovali su Anna Sobczak (DG ENER, Just Transitions i EUI Firentinska škola regulacije), Myriam Boveda (DG REGIO), Rumyana Grozeva (Stara Zagora regionalna ekonomska razvojna agencija), Dariusz Stankiewicz (Ured maršala Šleskog vojvodstva), Patricia Bosich (AURORA - Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove), Alexandru Kelemen (Suradnici za integrirani teritorijalni razvoj Valea Jiului), Maria Belarmina Diaz Aguado ( Energija, rudarstvo i reaktivacija vlade Kneževine Asturije), Anastasios Sidiropoulos (ANKO Zapadna Makedonija S.A. - Organizacija za lokalni razvoj).

Projektom JUSTEM u sklopu Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (Potprogram “Prijelaz na čistu energiju”) u kojem IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje kao projektni partner, nastoji se izgraditi regionalne kapacitete i uključiti građane u razvoj energetskih i klimatskih planova regija kako bi se olakšala tranzicija gotovo milijun građana koji žive u energetskom siromaštvu i gotovo 300 tisuća poslova izravno ili neizravno povezanih s ugljenom ili ugljično intenzivnim industrijama.

Daljnje aktivnosti projekta JUSTEM uključuju organiziranje radionica sa građanima kroz koju će se sudionicima približiti tematika pravedne tranzicije i mogućnosti sudjelovanja u procesu.