U sklopu provedbe projekata CAPonLITTER i MARLESS, u Rapcu, Plomin Luci i Ravnima postavljeni stalci s pepeljarama za na plažu

U sklopu provedbe projekata CAPonLITTER i MARLESS, u Rapcu, Plomin Luci i Ravnima postavljeni stalci s pepeljarama za na plažu

Izrada i postavljanje stalaka organizirana je okviru provedbe Interreg Europe projekta CAPonLITTER i Interreg Italy-Croatia projekta MARLESS kojima je zajednički cilj promovirati primjenu dobri praksi koje mogu pomoći u sprječavanju stvaranja i boljeg gospodarenja morskim otpadom. IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija u oba projekta sudjeluje kao projektni partner.

Opušci cigareta jedan su od najčešće pronađenih predmeta na obalnim područjima i u morima diljem svijeta. Filteri opušaka cigareta proizvedeni su od vrste plastike koja nije biorazgradiva te sadrži štetne kemijske spojeve stoga je važno provesti akcije da se količina opušaka na plažama i obalama smanji.
IRENA je stoga uz suradnju s Gradom Labinom, Općinama Kršan i Raša, turističkim zajednicama Labin-Rabac, Raša i Kršan i trgovačkim društvom 1. MAJ d.o.o., izradila kartonske pepeljare koje će biti dostupne na stalcima postavljenim na dvije lokacije u Rapcu (na šetnici iznad plaže „Santa Andrea“ i na šetnici ispod crkve Svetog Andrije), na jednoj lokaciji u Ravnima (na šetnici iznad plaže „Babina“) i Plomin luci (na plaži „Copacabana“). Cilj izrade i postavljanja stalaka s kartonskim pepeljarama je potaknuti svijest o problematici opušaka na obalnim područjima i u morima te putem korištenja kartonskih pepeljara, smanjiti količinu opušaka, prvenstveno na plažama i kupališnim područjima. Ideja je zamišljena tako da se opušci cigareta nakon što se ugase, spreme u kartonsku pepeljaru, koja se zatim odloži u najbliži spremnik za otpad. Sukladno interesu i rezultatima provedbe pilot aktivnosti postavljanja stalaka s besplatnim kartonskim pepeljarama, planirat će se i postavljanje dodatnih stalaka za narednu turističku sezonu. 

Brigom o našim plažama i obali osigurajmo Čisto Jadransko more za buduće generacije!

Galerija fotografija