Završena obrada svih prijava na Javni poziv FZOEU-a za poticanje OIE u obiteljskim kućama te najavljeni novi pozivi za građane

Završena obrada svih prijava na Javni poziv FZOEU-a za poticanje OIE u obiteljskim kućama te najavljeni novi pozivi za građane

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 31. srpnja na mrežnim stranicama kako je završio obradu svih 4234 prijava pristiglih na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Građani, njih 2098, koji su zadovoljili uvjete poziva i čiji su zahtjevi u okviru raspoloživog budžeta od 12,6 milijuna eura na svoje će kućne adrese početi dobivati Ugovore o sufinanciranju.

Uz odobrene projekte koji su u okviru trenutno dostupnog budžeta, Fond će u narednom periodu, sukladno zakonskim internim procedurama, pokušati osigurati i dodatna financijska sredstava, kako bi sufinancirao sve preostale projekte koji udovoljavaju traženim uvjetima, a o čemu će potencijalne korisnike naknadno obavijestiti.

Za jesen su najavljeni i novi pozivi za građane, među ostalim i za ugradnju fotonaponskih elektrana u kućanstvima, kao i za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a sufinancirat će se kupnja energetski učinkovitih vozila. Za ove programe očekuje se veliki interes, a uvjeti za prijavu biti će poznati nakon ljeta.

 

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor fotografije: Pixabay