Održan drugi sastanak Interreg Central Europe projekta JETforCE

Održan drugi sastanak Interreg Central Europe projekta JETforCE

Protekle srijede i četvrtka, 13. i 14. rujna održan je gradu Bologni u Italiji drugi sastanak projekta JETforCE (Just Energy Transition for Central Europe) financiranog u sklopu Programa Interreg Central Europe.
Sastanak je organiziran od strane projektnog partnera Città Metropolitana di Bologna, te su na sastanku sudjelovali svi projektni partneri.
Jutarnji dio prvoga dana bio je usmjeren na formiranje transnacionalnog saveza za pravednu energetsku tranziciju. Svaki od partnera predstavio je članove koji će sudjelovati u radu saveza a cilj je da se kroz aktivno sudjelovanje potakne priprema projekata, kako bi se isti prijavili i financirali za pravednu energetsku tranziciju, temeljenu na digitalizaciji i angažmanu građana. Ciljane skupine su kreatori politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini iz srednjoeuropskih zemalja (fokus na one uključene u projektni konzorcij i prošireno na druga područja središnje Europe). Drugi dio prvoga dana bio je posvećen prezentaciji radne verzije digitalnog alata za mapiranje energetskih izazova u partnerskih regijama, na temelju kojega će se predlagati konkretne akcije za rješavanje identificiranih izazova. Drugog dana sastanka održan je sastanak upravljačke komisije projekta, na kojoj su analizirani rezultati za prvih šest mjeseci trajanja projekta te dogovoreni daljnji koraci kako bi se projektne aktivnosti odvijale predviđenom dinamikom.

Galerija fotografija