Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetaku učinkovitost je dana 15.11.2023. g. raspisao javni poziv za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću.

Više informacija o javnim pozivu te preuzeti potrebnu dokumentaciju možete na stranicama FZZOEU-a.