Na simpoziju povezivanja dionika i potencijala za umrežavanje inicijativa predstavljeni projekti održivog razvoja sjevernog Jadrana

Na simpoziju povezivanja dionika i potencijala za umrežavanje inicijativa predstavljeni projekti održivog razvoja sjevernog Jadrana

Simpozij održan početkom veljače u Velikoj Gorici  pod organizacijom Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Jadranskog Inovacijskog Centra Velika Gorica okupio je 15 izlagača iz različitih država i programom ponudio 18 različitih predavanja, koja su fokus stavila na inovativna rješenja. Predstavljeni su projekti usmjereni na EU cilj postizanja neutralnosti ugljika do 2050. Neki su od predstavljenih projekata povezani s izazovima Dunava, dok su drugi imali širi spektar interesa.

Na simpoziju je sudjelovala i Andreea Strachinescu, predstavnica Europske komisije, što dodatno ističe međunarodni karakter događaja. Na događaju je istaknuta ključna uloga lokalnih građana u rješavanju prezentiranih problema. Posebno je naglašena važnost njihovog sudjelovanja i doprinosa u implementaciji inovativnih rješenja, što se pokazalo ključnim za održiv razvoj na lokalnoj razini. Ovaj događaj je potaknuo daljnje rasprave o relevantnim temama, potičući potencijal za buduću suradnju među sudionicima.

Dalibor Jovanović je, u ime IRENA – Istarske Regionalne Energetske Agencije održao prezentaciju pod nazivom „Projekti održivog razvoja sjevernog Jadrana – more kao pokretač ekonomskog razvoja“. Prilikom izlaganja naglasak je dan na značaj energetske obnove zaštićenih zgrada, posebice u obalnim područjima Hrvatske. Obzirom da Istarska županija obiluje značajnim brojem zaštićenih objekata, njih 15.000, izlaganjem su predstavljeni i projekti koji predstavljaju moguća rješenja  energetske obnove zaštićenih zgrada.

Na tu temu predstavljen je projekt SEAHeat koji je IRENA pripremila i prijavila za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj i Istarsku županiju. Projektom SEAHeat za potrebe bolnice planirana je investicija kojom se predviđa zamjena sustava grijanja u dvije zgrade bolničkog kompleksa korištenjem toplinske energije mora posredstvom dizalica topline. Predstavljen je i projekt Interreg MED ENERJ, kojima je IRENA detektirala model energetski učinkovite obnove zgrada Dječjeg vrtića Radost I u Poreču i Gradske palače u Novigradu. Govorilo se o  jedinstvenim izazovima i prilikama za energetsku tranziciju u Istarskoj županiji, s obzirom na ovisnost regije o fosilnim gorivima i planovima za zatvaranje TE Plomin 2 do 2033. godine, što zahtijeva diversificiran razvoj obnovljivih izvora energije. Prilikom izlaganja predstavljena je i inicijativa COOPwind, financirana u okviru Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. – 2021. Ovom inicijativom Istarska županija i IRENA okrenuli su proces definiranja smjernica za razvoj uključive proizvodnje električne energije iz  energije vjetra na moru za područje Istarske županije. U izlaganju je istaknuto kako se ovakvim uključivim oblikom elektrane pridaje važnost minimiziranja utjecaja na okoliš, uvažavanja interesa različitih gospodarskih sektora te uključivanja lokalnih dionika u planiranje i razvoj.

Galerija fotografija