Održan drugi partnerski sastanak projekta JUSTEM

Održan drugi partnerski sastanak projekta JUSTEM

U srijedu i četvrtak 10. i 11. travnja održan je drugi partnerski sastanak LIFE projekta JUSTEM u organizaciji projektnog partnera FAEN - Fundación Asturiana de la Energía, energetske agencije Kneževine Asturije. Kao organizator, FAEN je projektne partnere ugostio u mjestu Gijón u Kneževini Asturiji na sjeverozapadu Španjolske, regiji koja je sa razvijenim sektorom ugljena označena kao jedno od ranjivih područja u pravednoj energetskoj tranziciji, odnosno u procesu prelaska s korištenja fosilnih goriva i 'nečistih' energenata (primarno ugljena) na čišće i obnovljive izvore energije.

IRENA i ostali partneri projekta JUSTEM, koji su na drugom partnerskom sastanku sudjelovali kao predstavnici ranjivih područja u pravednoj tranziciji vlastitih zemalja, dobili su priliku obići tri rudarska bazena u blizini Gijóna u kojima se vršila ili se i dalje vrši ekstrakcija ugljena. Posjećena područja, koja su u prošlosti bila okarakterizirana visokom industrijalizacijom vezanom uz ugljen i crnu metalurgiju, sada su zamijenjena ili su u procesu zamjene čišćim oblicima energije. Partneri su u sklopu posjeta vidjeli rudarsko naselje Barredo u općini Mieres i obišli rudarski šoht koji je prenamijenjen za korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja i hlađenja pet javnih zgrada na području naselja upotrebom dizalice topline zemlja-voda i podzemnog sistema distribucije energije.

Toplinska mreža maksimalne nominalne snage od 4 MWh koristi podzemni rudarski rezervar i postojeće rudarske bušotine, te se koristi za potrebe lokalne bolnice, srednje škole, dvije zgrade sveučilišta, te zgrade energetske agencije FAEN.

Sama upotreba geotermalne energije inicirana je 2011. godine kao pilot projekt španjolskog javnog poduzeća HUNOSA, Rudarsko-geološkog instituta Španjolske (IGME) i Sveučilišta u Oviedu, te je pilot 2019. godine preko Međunarodne agencije za energiju u Španjolskoj nagrađen kao jedan od šest najinovativnijih i učinkovitijih toplinskih mreža te vrste u svijetu. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 1,4 milijuna EUR, te je djelomično sufinancirana preko Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Uz posjet rudarskog naselja Barredo, partneri su posjetili i obližnju termoelektranu na ugljen i obišli proizvodni pogon.

Kroz razmjenu iskustava, projekt JUSTEM omogućuje razmjenu znanja i potiče međunarodnu suradnju i umrežavanje s ciljem ublažavanja negativnih posljedica i efikasnijeg poticanja pravedne tranzicije u regijama sa povijesno visoko razvijenim sektorom ugljena.

Galerija fotografija