Održani Dani zelene i plave energetske tranzicije Istarske županije

Održani Dani zelene i plave energetske tranzicije Istarske županije

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je u suradnji s Istarskom županijom, Gradom Labinom, Fakultetom strojarstva i brodogradnje te Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u vremenu od 23. do 26. travnja 2024. organizirala događaj „Dani zelene i plave energetske tranzicije Istarske županije“

Trodnevno događanje pokrilo je brojne teme vezane uz solarnu energiju, energiju vjetra, geotermalnu energiju i toplinsku energiju mora.

U sklopu projekta Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju održalo se Mjesto dobre energije, 23. travnja, u Sportskom centru Franko Mileta, na kojem je održana panel rasprava „Solarna energija u energetskoj tranziciji Istarske županije“. Sudionici panela bili su predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Istarske županije, HEP ODS-a, Ekonerga d.o.o. te IRENA-e.

Prvoga dana održana je i završna konferencija inicijative COOPWind – Bilateralne suradnje za proizvodnju energije vjetra na moru, koja se financira od strane Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. – 2021. godine. U sklopu toga održana je druga panel rasprava na temu „Sinergije plave ekonomije za održivi razvoj“ dok su u istoj sudjelovali predstavnici Energetskog instituta Hrvoje Požar, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, IRENA-e, HOPS-a, UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ te Centra za istraživanje mora – CIM iz Rovinja kojom je ujedno i okončan program prvog dana.

Drugi dan, 24. travnja bio je rezerviran za geotermalnu energiju i toplinsku energiju mora pa je tako u sklopu projekta SEAHEAT – Sea for Heritage Energy Transition financiranog od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“ održana panel rasprava „Korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline u projektima energetske obnove zgrada koje predstavljaju kulturno dobro“. Sudionici iste bili su predstavnici Konzervatorskog odjela u Puli za područje IŽ, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, IRENA-e, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te Energetskog instituta Hrvoje Požar. Drugi dan okončan je završnim konferencijama projekta PLIGES – Mapiranje plitkih geotermalnih sustava u Republici Hrvatskoj te Dobre energije u sklopu kojih su održane dodatne dvije panel rasprave. Projekt Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun eura bespovratnih sredstava u okviru Programa ”Energija i klimatske promjene”.

Trećeg dana, 26. travnja, učenici Srednje škole Mate Blažine su u sklopu akcije „Kids can do it“ započeli s instalacijom dizalice topline za potrebe grijanja/hlađenja jedne učionice škole. Drugi dio akcije „Kids can do it“ započeo je provedbom na krovu zgrade Samačkog doma u Labinu gdje su učenici krenuli s postavljanjem fotonaponske elektrane. Paralelno s time u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin održani su seminari namijenjeni projektantima, instalaterima, konzervatorima i dr. a vezani uz izgradnju kapaciteta instalacije sustava korištenja toplinske energije mora te optimizaciju sustava dizalica topline.

Prvog i drugog dana su paralelno s Danima zelene i plave energetske tranzicije Istarske županije, u Gradskoj knjižnici grada Labina održani početni sastanci dva nova projekta: AWASTER – Adopting WASTE as Resource i BEYOND – Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Development. Oba projekta su iz programa prekogranične suradnje Interreg Italy-Croatia a IRENA u istima sudjeluje kao vodeći partner.

Galerija fotografija