Od obrazovanja do promjene: Projektom AWASTER za čišće Jadransko more

Od obrazovanja do promjene: Projektom AWASTER za čišće Jadransko more

Jadransko more suočava se s ozbiljnim izazovima zbog povećanja količine otpada iz mora, koji prijeti morskom životu i očuvanju njegovih prirodnih ljepota. Podaci pokazuju da se količina otpada iz mora povećava, što zahtijeva hitno djelovanje. Međutim, jeste li znali da čak 80% otpada iz mora potječe s kopna?

Loše stanje svijesti o gospodarenju otpadom prisutno je na svim razinama društva u Hrvatskoj i Italiji, ugrožavajući postizanje ciljeva EU-a o održivom gospodarenju otpadom. Nesustavnim postupanjem s otpadom te primjenom zastarjelog linearnog modela proizvodnje i potrošnje, gdje se predmeti nepropisno odbacuju nakon jednokratne uporabe, ozbiljno štetimo okolišu, klimi i zdravlju svake osobe. Šest partnera iz Hrvatske i Italije prepoznalo je važnost jačanja postojećih baza znanja o gospodarenju otpadom na obrazovnim i stručnim razinama, što uključuje promicanje ekološke svijesti od najmlađe dobi i započelo s provedbom projekta AWASTER (Adopting WASTE as Resource).

Nositelj projekta IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija i partneri Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, SINLOC SPA, LAG Eastern Venice, Municipality of Casarano i Local Action Group LAG 5 u sklopu AWASTER projekta, udružile su snage u rješavanju problema otpada duž jadranske obale.

 

Obrazovanje najmlađih glavni je plan

Projekt je financiran iz programa prekogranične suradnje "Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.". Provodit će se na obalnim područjima Hrvatske i Italije do kraja kolovoza 2026. Za početak projektnih aktivnosti, partneri su održali sastanak u Labinu u sklopu Dana zelene i plave energetske tranzicije Istarske županije te dogovorili smjer za provedbu projektnih aktivnosti.

Opći cilj je smanjenje proizvodnje otpada promocijom i zagovaranjem načela kružnog gospodarstva kroz obrazovne programe i tečajeve, kao i kroz prekograničnu razmjenu znanja i iskustava koja uključuje učenike osnovnih i srednjih škola te dionike iz gospodarskog sektora.

– Edukacija o očuvanju okoliša i važnosti smanjenja otpada trebala bi biti integrirana u obrazovni sustav kako bi se stvorili budući građani svjesni svoje uloge u očuvanju prirode. – naglasio je Andrea Poldrugovac, voditelj projekta iz IRENA-e.

– Projektom ćemo uključiti škole u edukativne aktivnosti prema razvijenim smjernicama. Zajedno s najmlađima organizirati čišćenja okoliša s ciljem prenošenja znanja od djece prema roditeljima. Ideja je uspostava malih EcoLabova za proizvodnju inovativnih proizvoda od plastičnog i ostalih vrsta otpada. – dodala je Tea Kuzmičić Rosandić iz Sunca.

 

Ništa bez donosioca odluka i ekonomskog sektora

Partneri će provesti niz aktivnosti kako bi promovirali prijevremeno usvajanje načela kružne ekonomije i održivosti.

– Razviti ćemo smjernice za donositelje odluka i zajedničku Strategiju i Akcijski plan te katalog najboljih praksi s načelima kružne ekonomije za ekonomski sektor kako bi se promovirala učinkovita upotreba resursa. Iskustvo Općine Casarano i ARO/LE9 u pružanju usluga prikupljanja otpada bit će od velike koristi za regionalne analize i sveukupnu provedbu projekta. – rekla je Francesca Pozzar iz SINLOC SPA.

– Lokalna akcijska grupa LAG 5 , odnosno 11 općina otoka Korčule, Lastova i Mljeta te poluotoka Pelješca, aktivno će doprinositi razvoju smjernica, koristeći svoje znanje o problemima nakupljanja morskog otpada u južnom Jadranu. – naglasila je Lana Vilović iz LAG 5.

– Naša uloga, kao agencije za razvoj regije Veneto i vodeće organizacije lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu, jest pružiti uvid u lokalnu situaciju u vezi s morskim otpadom i njegovom povezanošću s ribarstvom. – kazala je Irene Asia Scomparin iz VeGAL agencije.

Projekta AWASTER raspolaže budžetom od preko 1,5 milijuna eura a provoditi će se 30 mjeseci. Ovaj projekt donosi konkretne korake prema čišćem moru i obali na regionalnoj razini. Suradnja između regija u Hrvatskoj i Italiji bit će ključna za uspješno suočavanje s izazovima morskog otpada u Jadranu.

Galerija fotografija