Stručni članci o fotonaponskim sustavima dostupni za preuzimanje

Stručni članci o fotonaponskim sustavima dostupni za preuzimanje

U sklopu EU projekta SEA-R izrađena su su 2 stručna članka. Prvi članak obrađuje vrste fotonaponskih sustava dok drugi daje detaljan pregled pravnih/tehničkih/administrativnih procedura za instalaciju istih.

Članci su dostupni za preuzimanje u sekciji Materijali