CAPonLITTER - Capitalising good coastal practices and improving policies to prevent marine litter

Projektom CAPonLITTER u kojemu IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje kao projektni partner, IRENA nastavlja svoje aktivnosti u sklopu Interreg Europe programa gdje već sudjeluje kao vodeći partner na projektu SUPPORT. Opći cilj projekta CAPonLITTER je unaprijediti politike i prakse koje mogu pomoći u sprječavanju stvaranja morskog otpada kao rezultata obalnih turističkih i rekreacijskih aktivnosti.

Morski otpad sve je veći međusektorski globalni izazov i predstavlja rašireni i složeni društveni problem, s mnoštvom odgovornosti i nepostojanjem jednostavnih rješenja za njegovo rješavanje. Obalna područja turistički su najposjećenija u mnogim regijama EU, često s velikim sezonskim varijacijama. Obalni turizam je najveći podsektor turizma i ključni gospodarski pokretač u većini regija partnera CAPonLITTER projekta te kao takav ima znatne posljedice na stvaranje i gospodarenje otpadom. Projekt uključuje predstavnike vlasti i organizacije iz Portugala, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Grčke, Bugarske i Njemačke, na čijim područjima je obalni turizam ključna gospodarska aktivnost koja generira velike količine otpada te vrši izniman pritisak na postojeću infrastrukturu te za rezultat ima velike količine nezbrinutog otpada.

Projektne aktivnosti imaju za cilj:

- Unaprijediti gospodarenje otpadom na kritičnim mjestima u obalnim područjima putem unaprjeđenja politika kojima se može regulirati i promovirati bolje gospodarenje otpadom na plažnim objektima i uslugama povezanim s rekreacijskim događajima koji se odvijaju na obalnim područjima.

- Unaprijediti politike upravljanja specifičnim ambalažnim predmetima koji su među najčešćim vrstama morskog otpada.

- Angažirati ključne dionike, podići svijest i promicati odgovorno ponašanje obalnih vlasti, korisnika i poduzeća, posebno vezanih za turizam i rekreaciju na obalnim područjima.

Da bi se postigli ciljevi projekta, projektni partneri će razmijeniti iskustva i istražiti kako ta iskustva uključiti u regionalne i lokalne politike te ih promovirati kroz posebne instrumente. Partneri će iskoristiti stručnost, iskustva, prakse i znanja koja postoje u okviru partnerstva i na teritoriju na kojem djeluju. Kroz međuregionalni proces razmjene iskustava i međusobne edukacije, partneri će istražiti načine unaprjeđenja svojih regionalnih politika i promicati primjenu najboljih praksi uz aktivno sudjelovanje ključnih dionika. Razmjena iskustava i uzajamna edukacija temeljit će se na sedam međuregionalnih radionica koje će organizirati svaki od projektnih partnera. Radionice će biti posvećene određenim temama vezanim uz morski otpad te će svaki od partnera iznijeti svoja iskustva koja će biti dopunjena tematskim seminarima vođenim od strane pozvanih stručnjaka.

Međuregionalni proces rezultirati će izradom sedam regionalnih akcijskih planova koji će biti glavni rezultat samoga projekta. Akcijski planovi sadržavati će aktivnosti i preporuke o implementaciji primjera dobre prakse i načinima na koji ih je moguće integrirati ili podržati posebnim instrumentima politike, uključujući strukturne fondove i linije financiranja povezane s operativnim programima.

U svim partnerskim regijama, CAPonLITTER će rezultirati formiranjem zajednica dionika koje će se zalagati za područja bez plastičnog otpada, plaže i obalne manifestacije sukladno planu gospodarenja otpadom sprječavati će nastanak morskog otpada te će se sukladno planu ostvariti i značajna poboljšanja u pogledu sprječavanja, sakupljanja i recikliranja otpada na obalnim područjima.

Projekt CAPonLITTER pripada prioritetnoj osi četiri, programa Interreg Europe (okoliš i učinkovitost resursa) te će trajati četrdeset i dva mjeseca (kolovoz 2019 - siječanj 2023). Implementacija projekta biti će podijeljena u dvije faze. Prva faza trajati će trideset mjeseci i bazirati će se na međuregionalnoj edukaciji dok će druga faza trajati dvanaest mjeseci te će njen fokus biti na provedbi i nadzoru donesenih akcijskih planova.

Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg Europe je 1.375.834,00 €, a budžet IRENA-e iznosi 119.263,00 €.

U projektu sudjeluje 9 partnera iz 8 EU država.

Vodeći partner: FCT NOVA - NOVA School of Science and Technology, NOVA University Lisbon (Portugal)

Partneri u projektu: APA - Portuguese Environment Agency (Portugal), IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija (Hrvatska), UBBSLA - Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (Bugarska), Region of Crete (Grčka), ZWE - Zero Waste Europe (Nizozemska), MerTerre (Francuska), UBA - German Federal Environment Agency (Njemačka), ECOAQUA - University Institute University of Las Palmas de Gran Canaria (Španjolska)

Više informacija moguće je pronaći na web stranici projekta: www.interregeurope.eu/caponlitter/