CITY MINDED - City Monitoring and Integrated Design for Decarbonisation

Projektom CITY MINDED u kojemu IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjeluje kao vodeći partner, IRENA nastavlja svoje aktivnosti u sklopu ERASMUS+ programa u kojemu je već sudjelovala u sklopu projekata EH-CMap i E-RESPLAN. Opći cilj projekta CITY MINDED je razviti i testirati model inovativnog i kreativnog učenja na europskoj razini pod nazivom "Putujuće radionice o dekarbonizaciji gradova", gdje će se studenti, stručnjaci i ostali dionici okupiti kako bi riješili izazove i definirali zajedničke planove urbane dekarbonizacije kroz metodu "učenje kroz praksu".

Održivost gradova trenutno je ključni izazov u Europi. Danas oko 70% Europljana živi u gradovima i taj broje neprestano raste, te su gradska područja postala najvažnije testno polje za modele energetske tranzicije i dekarbonizacije. Mjere dekarbonizacije odnose se na širok raspon tema kao što su: politike i komunikacijske strategije za podizanje svijesti građana i poticanje promjena u ponašanju; energetska rješenja štednja u kućanstvima/zgradama; proizvodnja obnovljive energije na razini zgrada (npr. fotonaponski paneli, vjetroturbine, geotermalne toplinske pumpe, biogoriva) i na razini susjedstva (toplinske mreže, pametne električne mreže); sustavi održive mobilnosti (npr. dijeljenje bicikala, integrirani javni prijevoz, električna vozila); gospodarenje gradskim otpadom, kao i participativne urbane prakse i pravno-ekonomski savjeti (npr. kolektivno vlasništvo nad obnovljivim izvorima energije i privatno-javno partnerstvo). To zahtijeva sistemski interdisciplinarni pristup koji trenutno nije široko rasprostranjen u području visokog obrazovanja, ali je nužan kako bi se mogli oblikovati novi profesionalni profili koji bi mogli koordinirati različite izvore informacija, od strane raznih dionika kao i od strane stručnjaka (arhitektura, dizajn, energetika).

Specifični ciljevi projekta:

- Povezivanje i jačanje veza između visokog obrazovanja, akademskog znanja, iskustva institucija i potreba i očekivanja zajednica;

- Prijenos znanja o složenom pitanju dekarbonizacije gradova i kako se nositi s time putem objedinjavanja i testiranja inovativnih strategija obuke utemeljenih na integriranom pristupu, i stvaranjem znanja o tehnologijama, pravnim pitanjima, financijskom upravljanju, društvenom angažmanu i alatima za praćenje urbane održivosti, čime se povećava sposobnost studenata za rad u stvarnom okruženju;

- Izrada scenarija dekarbonizacije za ciljane gradske četvrti/naselja, izrada smjernica za urbanu dekarbonizaciju i tranziciju prema održivim i ugljično neutralnim četvrtima/naseljima s aktivnim sudjelovanjem studenata.

Projekt namjerava pomoći u ispunjavanju potreba visokog obrazovanja u područjima vezanim uz izgrađeni okoliš/okruženje i urbanu održivost, kojima često nedostaje interdisciplinarni pristup i stvarna iskustva koja se ostvaruju izvan aktivnosti u učionici.

Prilikom prvog zaposlenja, novopečeni diplomanti i postdiplomanti mogu se suočiti s poteškoćama u pravilnom tumačenju i interakciji s dionicima - proizvođačima, donosiocima odluka, partnerima sa znanjem i građanima - koji imaju ulogu u postizanju ciljeva urbane dekarbonizacije i na taj način mogu utjecati na uspjeh njihovog rada. Poznato je da dugoročna održivost, iako se oslanja na tehnologiju i stručno znanje, ne može previdjeti kontekstualnu osjetljivost i procese suradnje.

Ciljane skupine ovoga projekta predstavljaju studenti i istraživači visokog obrazovanja (sa sveučilišta koja sudjeluju i izvan njih), ali i njihovi profesori tj. svi oni mogu imati koristi od inovativnog obrazovnog iskustva koji projekt planira uspostaviti. Koristi za studente i istraživače mogu se ostvariti putem proširenja znanja kao i testiranjem nastavne prakse koju mogu ponavljati u svojim redovitim akademskim aktivnostima, povećavajući privlačnost i relevantnost svojih aktivnosti.

Trajanje projekta: Prosinac 2019 - Prosinac 2022

Ukupna vrijednost projekta iznosi 334.456,00 eura te se u 100% iznosu financira iz sredstava ERASMUS+ programa. Udio IRENA-e u ukupnom budžetu iznosi 53.160,00 eura.

U projektu sudjeluje 5 partnera iz 4 EU država.

Vodeći partner: IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija (Hrvatska)

Partneri u projektu: Universita degli Studi di Siena (Italija), Universita degli Studi Roma Tre (Italija), Universidad Pablo de Olavide (Španjolska), MIEMA - Malta Intelligent Energy Management Agency(Malta).

Program završne konferencije dostupan je na poveznici u nastavku: